Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Guide for designdrevet innovasjon
Til toppen
Etter

Etabler nye måter å jobbe på

 • Led endringen
 • Sikre kontinuerlig forbedring
 • Bygg designkultur

 

Ditt innovasjonsprosjekt har forhåpentligvis ført til et ønske om å jobbe designorientert i flere prosjekter. Innovasjon fører til at du må jobbe og levere tjenester og produkter på nye måter. Testing og utforsking indentifiserer små og store ting som ikke fungerer optimalt for brukeren.

Led endringen

Det er viktig at medarbeiderne som skal sørge for at løsningene forvaltes får relevant informasjon, opplæring og forstår sine nye roller og sitt nye ansvar. Endringer leder ofte til motstand. Derfor er det viktig å fokusere på endringsledelse slik at de som er involvert i implementering opplever eierskap til de nye produktene og tjenestene samt endringene som følger med.

Det kan være noen roller som forsvinner etter et innovasjonsprosjekt, men det kan også oppstå nye og interessante arbeidsoppgaver som styrker engasjementet og arbeidsgleden internt.

Det krever en gjennomtenkt plan og involvering av riktige partnerne for å sikre hensiktsmessig implementering av løsningen slik at den innarbeides i organisasjon, hos brukerne, partnere og interessenter og eventuelle leverandører.

John P. Kotter, en nestor innen endringsledelse, har definert åtte faser eller prosesser som må til for å lykkes med endringsledelse:

 • Etabler en følelse av nødvendighet
 • Form en sterk endringskoalisjon
 • Skap en visjon for endring
 • Kommuniser visjon og strategi
 • Gi ansatte mandat til å handle i tråd med visjonen
 • Planlegg og synliggjør tidlig suksess
 • Ikke ta seieren på forskudd – fokus på det som gjenstår
 • Forankre endringen i organisasjonskulturen

Se mer

Sikre kontinuerlig forbedring

Ditt designdrevne innovasjonsprosjekt har gitt nye innsikter om brukerne, nye måter å innovere på og forhåpentligvis nye måter å utvikle løsninger. Design som metode søker alltid å skape løsninger som er til nytte for mennesker og er i sin natur utforskende. Det er derfor et godt utgangspunkt for å jobbe med kontinuerlig forbedring. Forbedringsprosessene må alltid ta utgangspunkt i hva som er opplevd brukerverdi. Med brukeren i sentrum vil endrede behov være førende for hvordan organisasjonen kan jobbe for å kontinuerlig utvikle tjenester og produkter som svarer best mulig for brukerbehov.

CASE

Siden starten i 1998 har Flytoget fraktet over 100 millioner passasjerer til og fra Oslo lufthavn. I 2017 ble Flytoget kåret til kundens favoritt i BIs kundebarometer – for sjette gang. Kundenes forventninger stiger hele tiden. Derfor har Flytoget et ufravikelig fokus på forbedring av kundeopplevelsen – hver dag.

Bygg designkultur

Når du tar i bruk design som fundament for innovasjon og utvikling vil du lykkes best om både adferd og kultur støtter opp om den nye måten å jobbe på.

Støtte fra toppledelsen og evnen til å jobbe brukerorientert er avgjørende for å lykkes. Det kan være nyttig å tydelig artikulere hvilken adferd dere ønsker i organisasjonen med et «slik skal vi jobbe framover» -manifest.

Her er en liten huskeliste for deg som vil bygge designdrevet innovasjonskultur:

 • Brukeren står i alltid i sentrum for alt vi gjør
 • Bygg for å lære! Enkle prototyper i utviklingsarbeidet avslører hva du må jobbe mer med
 • Kontinuerlig testing, læring, justering og utvikling sikrer bedre løsninger
 • Fail fast! Utforskning og feiling er et verktøy for å lære. Kostnader for endring tidlig i prosessen har en lav kostnad, mens endringer senere har en høyere kostnad
 • Kreativitet er en lagsport. Du må omgi deg med folk som tenker annerledes enn deg selv
 • Behold nysgjerrigheten! Hva fungerer bra? Hva kan vi gjøre annerledes? Hvilke behov har brukerne våre som vi kan avdekke og løse på nye og bedre måter?

Det å jobbe i tverrfaglige team, kan være et første steg for å bygge en designkultur i organisasjonen. Fortsett med å utforske, forme, prøve og forstå –og husk at brukeren alltid er i sentrum.

Illustrasjon: Sikre kontinuerlig forbedring