Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjon
Til toppen

Guide for designdrevet innovasjon

Med designdrevet innovasjon kan du utvikle enda bedre produkter og tjenester, og øke lønnsomheten og effektiviteten i virksomheten din. Her er guiden som hjelper deg å komme i gang.

Står du ovenfor store endringer? Har du behov for å få fart på innovasjon og utvikling? Eller ønsker du å forstå brukerne dine bedre? Da kan du ha nytte av denne guiden.

Guiden beskriver hvordan du jobber praktisk med designdrevet innovasjon. Det er laget for deg som er involvert i eller har ansvar for innovasjon i din virksomhet – enten som endringsagent eller beslutningstaker. Guiden tar deg gjennom prosessen fra behovsanalyse, gjennomføring og implementering. Den består av retningslinjer, tips, verktøy og eksempler i tekst eller video.

Guiden vil gjøre deg i stand til å:

  • Ta kvalifiserte beslutninger om bruk av designdrevet innovasjon i din virksomhet
  • Lede designdrevne prosjekter 
  • Velge ut og få høyest mulig verdi fra eksterne designpartnere
  • Sikre langsiktig verdi av prosjektet

Hvordan angripe oppgaven?

Styrken til designdrevet innovasjon ligger i tankesettet, måten vi ser og angriper oppgaven. Tilnærmingen tar utgangspunkt i brukeren, ser helheten, dyrker mangfoldighet og søker inn i fremtiden. Basert på innsikt om både rasjonelle, emosjonelle og sosiale behov avdekkes nye ukjente problemstillinger og leder ofte til nye innovative løsninger.

Brukersentrert

En tjeneste eller et produkt utvikles for en bestemt gruppe brukere. De skal stå i sentrum av prosjektet. Brukersentrert tilnærming betyr å ha hele mennesket i fokus, ikke bare når det bruker og samhandler med en løsning. Vi trenger å forstå enkeltmenneskers reelle behov og utfordringer – inkludert de emosjonelle.

Holistisk

I en innovativ prosess er det viktig å tenke helhetlig og se alt i en større kontekst. Det er viktig med en åpen tilnærming og konkrete løsningsalternativ bør ikke utformes for tidlig. Ved å bruke tankesettet gjennom alle faser av prosjektet, vil du sikre et mer sammenhengende resultat som ivaretar ulike perspektiver. Dette er spesielt krevende i innledende faser fordi du må utforske mange perspektiver og utfordringer parallelt.

Framsynt

Brukerbehov endres og ny teknologi utvikler seg kontinuerlig. Det brukerne forventer i framtiden kan skille seg vesentlig fra behovene i dag. Derfor bør prosjektet ha et perspektiv som går ut over nær framtid. Dagens brukere har knapt en idé om hva de trenger i framtiden, så det kan være nyttig å hente inn kunnskap fra framtidsforskere eller andre inspirasjonskilder.

Mangfoldig

Flere hjerner tenker bedre enn én, men flere forskjellige hjerner tenker aller best. Designdrevet innovasjon bygger på mangfold – ulik sammensetning av alder, kjønn, sosial bakgrunn, utdanning og erfaring. Slik kan vi få problemer og mulige løsninger belyst fra ulike perspektiver og skape grobunn for helt nye idéer og kombinasjoner. Det handler om å finne de riktige menneskene, bygge gjensidig respekt og tillit, og sikre en tydelig prosjektledelse med en konstruktiv dialog der alle blir hørt.

Se mer