Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Guide for designdrevet innovasjon
Til toppen
Under

Vær en god oppdragsgiver

 • Bygg felles team
 • Avklar mål og rammer
 • Støtt tverrfaglighet og mangfoldighet
 • Skap gode arbeidsprosesser

 

Her er noen forslag til kjøreregler som gjør samarbeidet lettere og gjør at du får mest mulig verdi ut av din designpartner. Bli enige om regler i starten av prosjektet, og minn hverandre gjerne på dem underveis.

Bygg felles team

 • Bygg team og ikke bare prosess. Dere skal ut på en lang reise sammen og det å løse krevende problemer er utfordrende. Minimumskrav for samarbeidet er evnen til å skape et positivt og energirikt arbeidsmiljø som gjør at man sammen kan håndtere alle uventede hindringer.
 • I de gode prosjektene jobber kunde og oppdragsgiver som ett team for å oppnå det samme målet. Dette innebærer at relasjonen må bygge på tillit, transparens, ydmykhet og sårbarhet.
 • Sikre at egne ansatte har nok tid til å involverer seg i aktivitetene.
 • Jobb sammen i samme rom så ofte som mulig – unngå unødvendig tidsbruk på lange e-poster.
 • Vis interesse for menneskene i teamet, ikke bare se på dem som noen på utsiden av virksomheten. De er en forlengelse av ditt team.

Vær en god oppdragsgiver

Få mer verdi ut av samarbeidet med din designpartner ved å bygge felles team og jevnlig avstemme mål og rammer.

Illustrasjon av kvinne med ropert.

Avklar mål og rammer

 • Sett realistiske, tydelige mål og ambisjoner og ta dere tid til å formidle dette til byrået tidlig i prosessen.
 • Gå gjennom designbriefen for å sikre at alle viktige punkter er med ved prosjektstart. Designpartneren er vant til å motta og jobbe med briefer og vil ha nyttige innspill.
 • Gi designerene nok kreativ frihet til å gjøre det de er best på.
 • Sikre felles forståelse gjennom hele prosjektet.
 • Ha en åpen dialog med designpartneren og del mål, rammer og utfordringer internt.
 • Vær tilgjengelig og spill med åpne kort. Transparens bygger tillit og bidrar til at dere får mest mulig ut av samarbeidet med designpartneren.

Støtt tverrfaglighet og mangfoldighet

 • Vær mottakelig for ideer og forslag
 • Ikke vær redd for å ta en fot i bakken dersom det er behov for det. Hodet i sanden når problemer oppstår vil bare skade prosjektet og teamet på sikt.
 • Vær nysgjerrig på og sett dere inn i fagdisiplinene designpartneren deres representerer, slik at dere kan snakke samme språk og ha gjensidig respekt for hverandre.

Skap gode arbeidsprosesser

 • Lag en prosjektplan og utvikle den kontinuerlig.
 • Trygghet og tydelighet internt i din organisasjon gir også trygghet inn i prosjektet.
 • Ikke lås deg til én bestemt løsning for tidlig i prosjektet. Du må tørre å være søkende. Byrået er der for deg.
 • Skap balanse i feedbacksløyfen ved å gi like mye tilbakemelding på det som er bra som det du er misfornøyd med.
 • Spør byrået om feedback på hvordan du og ditt team internt kan forbedre dere gjennom alle prosjektets faser.
 • Legg inn nok tid til samarbeid og diskusjon hvor nøkkelressurser er med.
 • Bruk tid på debrief for å sikre læring og kunnskapsoverføring.