Søk om midler fra designdrevet innovasjonsprogram i 2020

Koronaviruset har ført til en rekke utfordringer for norsk næringsliv. Innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang. Vil din bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løsninger? Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt.

Informasjon

Kriser krever innovasjon – søk om DIP-midler i dag

Byliv i koronaens tid

Bylivet er sårbart. Det så vi da vi alle ble bedt om å holde oss hjemme. Det er i slike ekstremsituasjoner at nye innovative løsninger presser seg fram. DOGA vil samle de gode eksemplene på tilpasningsdyktige og robuste lokalsamfunn allerede nå, slik at de kan tjene til inspirasjon og læring både under og etter koronakrisen.

Byliv i koronaens tid

Norwegian Scenic Routes, Ureddplassen by Haugen Zohar Arkitekter_credit_STEINAR SKAR_STATENS VEGVESEN

Koronakrisen har snudd opp ned på tilværelsen. Næringsliv og offentlig sektor står ovenfor helt nye utfordringer, og det er viktig å forstå brukere på nytt. Omstilling og innovasjon er viktigere enn noen gang. Vi har samlet noen nyttige guider og stoff om design og arkitektur som kan hjelpe deg med å komme i gang allerede i dag. 

Kom i gang med omstilling og innovasjon!

Gammel kullbro i Aarhus som nå blir brukt til aktivitetsområde

DOGA leter etter inspirerende prosjekter fra hele landet som bruker samarbeid, ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn.

Har din kommune et prosjekt som fremmer smart og bærekraftig stedsutvikling?

Vision of the Fjords

Hvor er landets mest nyskapende og inkluderende tjenester, produkter, bygg og omgivelser? Det skal Kulturdepartementet og DOGA finne ut sammen.

Jakter på landets mest inkluderende innovasjon

Digitalt oppsett på DOGA

Mange virksomheter har vært nødt til å avlyse eller utsette arrangementer på grunn av koronaviruset. Nå tilbyr DOGA en avansert digital møteplass som tilrettelegger for profesjonelle digitale sendinger. DOGA legger særlig til rette for nytenkende designere, arkitekter, stedsutviklere og innovasjonsaktører som ønsker å nå ut til sitt publikum på nye måter, men vi er tilgjengelig for alle virksomheter som har behov for tjenesten.

DOGA tilbyr digital møteplass

DOGA-bygget sett utenfra, sommer, nærbilde av DOGA-logoen.

Vi utsetter arrangementer og iverksetter tiltak for å bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset.

DOGA deltar i fellesdugnad mot Korona

UDs reisetilskudd

Koronautbruddet fører til flere utsettelser og avlysninger av utstillinger, messer og arrangementer verden over. Her finner du informasjon som kan være relevant for deg.

Informasjon om reisetilskudd og koronasituasjonen

Frontpage of aftenposten junior

Har du utviklet produkter, tjenester, digitale løsninger og omgivelser som virkelig er inkluderende? Da kan du være kandidat til Innovasjonsprisen for universell utforming 2020. Søk med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

Informasjon

Søk eller foreslå prosjekter til Innovasjonsprisen for universell utforming 2020

Daglig leder John Herman Foss Hagen og marketingsjef Beate Foss Hagen i ett av de små snekkeriene som legger siste hånd på verket med å skreddersy trappen. Løsningen er et resultat av designdrevet innovasjon.

Hemmeligheten til suksessen kom med designdrevet innovasjon.

– Målet er at det skal ligge 20 millioner under trappen

Under er vinner av DOGA-merket 2019.

DOGA Hedersmerket 2020 går til undervannsrestauranten Under, babyhjertemåleren til Laerdal Global Health, det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg og tang- og tareprosjektet til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.

Årets aller beste design- og arkitekturprosjekter

DYPP er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.

Klimarasjonering. En studie i bjørk. Et kvinnehus. Raskere hjemsending av premature. Mer lokalt tre i norske bygninger. Emballasje av tang og tare. En stol tilpasset det nye arbeidslivet. Et liv etter døden for nedlagte kjøpesentre. Disse åtte design- og arkitekturprosjektene mottar nå utmerkelsen DOGA-merket Nykommer.

Nyheter

Nykommerpris til åtte supertalenter

Soria Moria er vinner av DOGA-merket 2019.

Et sykkelhotell, en bypark, et kulturprosjekt for bussjåfører og et designkonsept for tang og tare er blant årets mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur.

Nyheter

DOGA-merket til 26 nyskapende prosjekter

DOGA hallen

Virkemiddelapparatet blir ikke nødvendigvis mer brukervennlig av å svekke aktøren som fremfor noen har spesialisert seg på brukersentrering.

Meninger

DOGA krever helhetlig vurdering før endringer vedtas

DOGA i store, fysiske bokstaver med mennesker vandrende rundt.

– Vi er glade for anerkjennelsen av DOGAs unike bidrag, og for konsulentenes forståelse for viktigheten av vår kompetanse i tiden fremover, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA. Samtidig er han bekymret over at kun en mindre del av DOGAs virke er tatt med i gjennomgangen, sett opp mot forslag om å legge DOGA inn under Innovasjon Norge. Aktiviteter knyttet til arkitektur, byutvikling og innovasjon i offentlig sektor er ikke vurdert i gjennomgangen. 

DOGA mer enn design