DOGA stimulerer til bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur.