Under er vinner av DOGA-merket 2019.

DOGA Hedersmerket 2020 går til undervannsrestauranten Under, babyhjertemåleren til Laerdal Global Health, det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg og tang- og tareprosjektet til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.

Årets aller beste design- og arkitekturprosjekter

Protesehånd hilser på vanlig hånd

Kortere sykehuskøer. En løsning som lar ryggmargsskadde gå på do uten hjelp. En aktivitetsassistent som visker ut grensen mellom sportsutstyr og hjelpemiddel. En hydraulisk håndprotese som også kvinner og barn kan bruke. Designdrevet innovasjon er for alvor på vei inn i helsesektor. Nå samles for første gang kunnskap og ressurser om dette på ett sted.

Ønsker å skape flere helsesuksesser

Gerda Sørhus Fuglerud

Fellesskap var tema for årets DOGA-dag som samlet rundt 500 designere, arkitekter og representanter fra næringsliv, offentlig forvaltning og politikken til en inspirerende og tankevekkende konferanse i DOGAs lokaler.

En DOGA-dag for fellesskap

Runa Klock mottar Jacob-prisen på under DOGA-dagen 2020.

Hun regnes som en av Norges mest sjangeroverskridende og tidsaktuelle designere. Nå har Runa Klock mottatt design- og arkitekturfeltets høyeste utmerkelse.

Jacob-prisen til Runa Klock

DYPP er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.

Klimarasjonering. En studie i bjørk. Et kvinnehus. Raskere hjemsending av premature. Mer lokalt tre i norske bygninger. Emballasje av tang og tare. En stol tilpasset det nye arbeidslivet. Et liv etter døden for nedlagte kjøpesentre. Disse åtte design- og arkitekturprosjektene mottar nå utmerkelsen DOGA-merket Nykommer.

Nyheter

Nykommerpris til åtte supertalenter

Soria Moria er vinner av DOGA-merket 2019.

Et sykkelhotell, en bypark, et kulturprosjekt for bussjåfører og et designkonsept for tang og tare er blant årets mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur.

DOGA-merket til 26 nyskapende prosjekter

DOGA hallen

Virkemiddelapparatet blir ikke nødvendigvis mer brukervennlig av å svekke aktøren som fremfor noen har spesialisert seg på brukersentrering.

Meninger

DOGA krever helhetlig vurdering før endringer vedtas

Kvinne står foran en tavle med lapper og ark. Seks tilhører sitter med ryggen til fotografen.
Creative idea, Inspiration, New idea and Innovation concept with Crumpled Paper light bulb on white background.

Kortere sykehuskøer. Grønn bymobilitet. Mer effektiv og bærekraftig produksjon. Designdrevet innovasjon er for alvor på vei inn i livene våre. Nå samles for første gang kunnskap og ressurser om dette på ett sted.

DOGA lanserer ny innovasjonsguide

DOGA i store, fysiske bokstaver med mennesker vandrende rundt.

– Vi er glade for anerkjennelsen av DOGAs unike bidrag, og for konsulentenes forståelse for viktigheten av vår kompetanse i tiden fremover, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA. Samtidig er han bekymret over at kun en mindre del av DOGAs virke er tatt med i gjennomgangen, sett opp mot forslag om å legge DOGA inn under Innovasjon Norge. Aktiviteter knyttet til arkitektur, byutvikling og innovasjon i offentlig sektor er ikke vurdert i gjennomgangen. 

DOGA mer enn design