Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss

Doga arbeider for at næringsliv og offentlig sektor i større grad skal ta i bruk verktøy og metoder fra design- og arkitekturfagene. Målet er å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier og gjøre Norge bedre rustet for omstilling.

I 2022 fokuserte Doga blant annet på:

  • Videreutvikle og styrke Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)
  • Styrke DOGAs nasjonale rolle og involvere regionale miljøer i arbeidet
  • Bidra inn i videreutviklingen av regjeringens virkemiddelapparatet for innovasjon i privat og offentlig sektor

DOGA rapporterer tilbake til departementet på bruken av midlene sett opp mot disse målene. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.