Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss

DOGA er en del av Nærings- og fiskeridepartementets virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping. DOGA arbeider mot følgende mål:

Øke konkurranseevnen i næringslivet

Målet om økt konkurranseevne i næringslivet innebærer at DOGA gjennom sin virksomhet skal utløse lønnsom næringsutvikling i Norge. DOGA har i 2020 bidratt til økt kunnskap om og bruk av design og arkitektur i innovasjons- og verdiskapingsprosesser. For målgruppene i næringslivet har DOGA bidratt til bedre problemforståelse og økt brukermedvirkning i utviklingen av omgivelser, produkter, tjenester og prosesser. 

Fornye offentlig sektor

Med målet om å fornye offentlig sektor menes det at DOGA skal bidra til mer effektive og brukerrettede tjenester og prosesser i offentlig sektor. DOGA har i 2020 arbeidet for å bedre problemforståelsen og øke brukermedvirkningen i offentlige prosesser, som for eksempel plan- og utviklingsprosesser. DOGA har bidratt til samarbeid på tvers av sektorer, økt brukerfokus, bedre tjenester og mer attraktive omgivelser gjennom økt offentlig bruk av design og arkitektur. 

Gi gode design- og arkitekturpolitiske råd til NFD

DOGA skal være NFDs rådgiver for utviklingen av politikk og virkemiddelbruk på design- og arkitekturfeltet. Gjennom sitt arbeid opparbeider DOGA seg kunnskap og en helhetlig problemforståelse på feltet, og er dermed en relevant rådgiver for departementet.

DOGA rapporterer tilbake til departementet på bruken av midlene sett opp mot disse målene. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: