Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss

DOGA arbeider for at næringsliv og offentlig sektor i større grad skal ta i bruk verktøy og metoder fra design- og arkitekturfagene.

Vi får oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Våre mål er å: 

  1. Øke konkurranseevnen i næringslivet 
    DOGA skal bidra til økt kunnskap om og bruk av design og arkitektur i innovasjons- og verdiskapingsprosesser i næringslivet. 
  2. Økt innovasjon i offentlig sektor 
    DOGA skal bidra til samarbeid på tvers av sektorer og bedre tjenester gjennom økt offentlig bruk av design og arkitektur.  
  3. Utvikle bærekraftige, attraktive og innovative byer og tettsteder 
    Gjennom designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser skal DOGA fremme utvikling av bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet.
  4. Gi gode design- og arkitekturpolitiske råd. DOGA er regjeringens rådgiver for utvikling av politikk og virkemiddelbruk på design- og arkitekturfeltet. 

DOGA mottar midler gjennom statsbudsjettet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Nærings og fiskeridepartementet (NFD).

Last ned tilskuddsbrev

DOGA mottar midler gjennom statsbudsjettet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Nærings og fiskeridepartementet (NFD). Her kan du laste ned og se tilskuddsbrevene for 2024.

Last ned DOGAs tilskuddbrev fra KDD (PDF) >>

Last ned DOGAs tilskuddbrev fra NFD (PDF) >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.