Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Verktøy

Felles verdigrunnlag

Veikartet utgjør et felles verdigrunnlag, og blant annet et sett med prinsipper som kommuner og andre aktører kan jobbe etter. Prinsippene er: 

  • Sett innbyggerne i sentrum
  • Tenk helhetlig
  • Prioriter klima og miljø
  • Vektlegg inkludering og samskaping
  • Sats på neste generasjon næringsliv
  • Del og ta i bruk åpne data
  • Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon
  • Begynn lokalt, men tenk globalt

Smartby på norsk

I arbeidet med veikartet er det også laget en definisjon av hva smartby skal være i en norsk sammenheng:

«Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige».

Det norske smartbyarbeidet er forankret i den norske modellen hvor verdier som tillit, gjennomsiktighet og troverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede samfunn. FNs bærekraftsmål står også sentralt i arbeidet.

Derfor trengs et veikart

Landets fylkeskommuner og kommuner står de kommende årene overfor store og komplekse utfordringer. De skal fremme innbyggernes livskvalitet, bidra til økt næringsutvikling, og samtidig ta hensyn til miljø og klima. 

Smart bruk av teknologi og data kan bidra til å forbedre offentlige tjenester, fremme mer effektiv ressursbruk, øke produktiviteten og gjøre byer og steder mer attraktive og miljø- og klimavennlige. Dette er kjernen i smartby-tenkningen.

Et dynamisk dokument

Det overordnede målet med veikartet er å fremme utviklingen av bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn. Veikartet som nå er lansert er en første versjon, men det skal være et dynamisk og levende dokument som kontinuerlig skal utvikles og bygges videre på.

Last ned veikartet her:

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.