Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

By- og stedsutvikling

Da DOGA i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og et utvalg offentlige og private aktører utarbeidet smartby-veikartet, var noe av drivkraften å forsøke å finne ut hva smartby-utvikling betyr i norsk sammenheng. Resultatet ble et veikart som:

  • bygger på norske verdier
  • setter mennesket i sentrum for utviklingen
  • ser teknologien som et middel – ikke et mål i seg

Veikartet definerer åtte prinsipper for smartby-utvikling som skal hjelpe norske kommuner og fylkeskommuner med smart og bærekraftig byutvikling. Les mer om veikartet her.

Praktiske eksempler for hvert prinsipp

I arbeidet med veikartet ble det tydelig at det var behov for eksempler på hvordan arbeid med de ulike prinsippene kan se ut i praksis. Hva vil det egentlig si å prioritere klima og miljø? Og hvordan setter man innbyggerne i sentrum? Som et svar på dette ga DOGA Norconsult i oppgave å kartlegge prosjekter fra hele landet som bruker samarbeid, ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn.

Vi fikk omkring sytti forslag fra kommuner og fylkeskommuner, og seksten av disse har blitt plukket ut til å være med i eksempelsamlingen vår. Prosjektene er hentet fra hele landet, fra små og store steder og av ulikt omfang og størrelse. Hvert prinsipp i veikartet illustreres nå av to praktiske eksempler hver, og vi håper dette kan bidra til læring, dialog og samarbeid. Og på lengre sikt – til å fremme utviklingen av bedre byer og lokalsamfunn å bo og arbeide i for alle.

Last ned eller les om eksemplene

 

De åtte prinsippene i praksis

Her finner du de åtte prinsippene for smart og bærekraftig by- og stedsutvikling med tilhørende eksempelprosjekter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.