Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss
DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtitdens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge.

Foto: Sverre Chr. Jarild

De store samfunnsutfordringene vi står overfor krever nyskapende løsninger. Vi i DOGA vet at design- og arkitekturfagene bidrar til å 

 • fornye velferdssamfunnet vårt 
 • skape et grønt og lønnsomt næringsliv 
 • forme byer og steder der folk vil leve og bo 

For å sitere visjonen vår: «Design og arkitektur former fremtiden». 

DOGA samler de som ønsker å finne nye, grønne og lønnsomme løsninger for fremtiden. For å lykkes må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og bransjer, og her har DOGA en nøkkelrolle som pådriver.  

Gjennom å spre kunnskap, eksperimentere, gi økonomisk støtte og dele ut priser jobber vi for å ruste norsk næringsliv og offentlig sektor til å skape bærekraftige produkter, tjenester og omgivelser ved hjelp av design og arkitektur. 

Derfor er design og arkitektur så egnet til nyskaping

Design- og arkitekturfagene har verktøy og metoder som egner seg spesielt godt for innovasjon og omstilling. De hjelper oss med å løse opp i vanskelige problemer og finne frem til gode løsninger.  

Kort oppsummert er metodene: 

 • Brukerorienterte: Når brukernes behov blir satt i sentrum er det større sjanse for å lykkes, fordi løsningene er basert på reelle behov. 
 • Visuelle: Arkitekters og designeres visuelle metoder forenkler og tydeliggjør kompliserte prosesser. 
 • Kreative: Metoder som tar oss ut av vanetenkning, og hjelper oss med å se nye muligheter og løsninger gjennom eksperimentering. 

DOGA retter sin innsats mot den tidlige fasen av innovasjonsprosjekter. Denne fasen er avgjørende for å legge grunnlag for økt treffsikkerhet, redusert risiko og økt verdiskaping på sikt. 

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon 

DOGA er en stiftelse og en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping. Vi er finansiert over statsbudsjettet, og får oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet. 

Ledelse og styre

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør ved DOGA.

DOGAs styre består av:

 • Toril Bariusdotter Ressem, styreleder
 • Yashar Hanstad, styremedlem
 • Truls Brataas, styremedlem
 • Lisbeth Iversen, styremedlem
 • Helle Moen, styremedlem
 • Kim-André Gabrielsen, styremedlem (valgt av og blant DOGAs ansatte)
Møt DOGAs ansatte

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.