Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss
DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtitdens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge.

Foto: Sverre Chr. Jarild

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping. Vi mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet.

Departementene Kommunal og distriktsdepartementet (KDD) og Næringsdepartementet (NFD) har satt følgende mål for arbeidet vårt:

1. Øke konkurranseevnen i næringslivet (NFD)
DOGA skal bidra til økt kunnskap om og bruk av design og arkitektur i innovasjons- og verdiskapingsprosesser i næringslivet. 

2. Økt innovasjon i offentlig sektor (KDD)
DOGA skal bidra til samarbeid på tvers av sektorer og bedre tjenester gjennom økt offentlig bruk av design og arkitektur.

3. Utvikle bærekraftige, attraktive og innovative byer og tettsteder (KDD)
Gjennom designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser skal DOGA fremme utvikling av bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet.

4. Gi gode design- og arkitekturpolitiske råd
DOGA er KDDs og NFDs rådgiver for utvikling av politikk og virkemiddelbruk på design- og arkitekturfeltet. 

Vi får oppdrag fra disse departementene:

 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)
 • Utenriksdepartementet (UD)

Innovasjon NorgeForskningsrådetSIVAPatentstyret er også del av virkemiddelapparatet for økt innovasjon.

DOGA skiller seg fra de andre aktørene ved at vi tar utgangspunkt i metoder fra design og arkitektur i møte med utfordringer og muligheter.

DOGA har følgende virkemidler for private og offentlige virksomheter:

 • Designdrevet innovasjonsprogram – en ordning hvor bedrifter kan søke om økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i tidlig fase
 • Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle – et program som fremmer nyskaping og verdiskaping gjennom utvikling av inkluderende produkter, tjenester og omgivelser i offentlig og privat sektor
 • Designstøtte – økonomisk støtte til virksomheter som vil  utvikle nyskapende og mer brukervennlige produkter/tjenester
 • Gnist – et stedsutviklingsprogram som stimulerer til samarbeid mellom næringsliv og kommuner.
 • DOGAs priser med DOGA-merket for design og arkitektur i spissen fremhever det beste av norsk design og arkitektur
 • DOGAs øvrige prosjekter gir økt kompetanse og innovasjonsevne for virksomheter, organisasjoner, akademia og myndigheter
 • I tillegg arrangerer vi en rekke kurs, seminarer og konferanser hvert år, som er relevante for private og offentlige virksomheter, design- og arkitekturbransjen, akademia, politikere og andre interessenter
Se oversikt over arbeidet vårt

Alle våre aktiviteter, prosjekter og programmer gjennomføres i samarbeid med andre aktører i næringsliv og offentlig sektor over hele landet. 

Ledelse og styre

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør ved DOGA.

DOGAs styre består av:

 • Toril Bariusdotter Ressem, styreleder
 • Yashar Hanstad, styremedlem
 • Truls Brataas, styremedlem
 • Lisbeth Iversen, styremedlem
 • Helle Moen, styremedlem
 • Kim-André Gabrielsen, styremedlem (valgt av og blant DOGAs ansatte)
Møt DOGAs ansatte

Historie

I 2013 vedtok regjeringen å slå sammen Norsk Designråd og Norsk Form, og i 2014 ble stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter etablert. I 2017 skiftet stiftelsen navn til Design og arkitektur Norge, fortsatt med kortnavnet DOGA.

Huset vårt

DOGA holder til i gamle industrilokaler ved Akerselva i Oslo med historie tilbake til 1898. Høsten 2024 flytter DOGA til nye lokaler. 

Les mer om huset og utleie

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.