Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss
DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtitdens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge.

Foto: Sverre Chr. Jarild

DOGA er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet. Vi får oppdrag fra disse departementene:

 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Kulturdepartementet (KUD)
 • Utenriksdepartementet (UD)

Innovasjon NorgeForskningsrådetSIVAPatentstyret er også del av virkemiddelapparatet for økt innovasjon.

DOGA skiller seg fra de andre aktørene ved at vi tar utgangspunkt i metoder fra design og arkitektur i møte med utfordringer og muligheter.

DOGA har følgende virkemidler for private og offentlige virksomheter:

 • Designdrevet innovasjonsprogram – en ordning hvor bedrifter kan søke om økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i tidlig fase
 • Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle – et program som fremmer nyskaping og verdiskaping gjennom utvikling av inkluderende produkter, tjenester og omgivelser i offentlig og privat sektor
 • Designstøtte – økonomisk støtte til virksomheter som vil  utvikle nyskapende og mer brukervennlige produkter/tjenester
 • Gnist – et stedsutviklingsprogram som stimulerer til samarbeid mellom næringsliv og kommuner.
 • DOGAs priser med DOGA-merket for design og arkitektur i spissen fremhever det beste av norsk design og arkitektur
 • DOGAs øvrige prosjekter gir økt kompetanse og innovasjonsevne for virksomheter, organisasjoner, akademia og myndigheter
 • I tillegg arrangerer vi en rekke kurs, seminarer og konferanser hvert år, som er relevante for private og offentlige virksomheter, design- og arkitekturbransjen, akademia, politikere og andre interessenter
Se oversikt over arbeidet vårt

Alle våre aktiviteter, prosjekter og programmer gjennomføres i samarbeid med andre aktører i næringsliv og offentlig sektor over hele landet. 

Ledelse og styre

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør ved DOGA.

DOGAs styre består av:

 • Toril Bariusdotter Ressem, styreleder
 • Øyvind Tørlen, nestleder
 • Beate Bomann-Larsen, styremedlem
 • Kamilla Sharma, styremedlem
 • Yashar Hanstad, styremedlem
 • Ingerid Helsing Almaas, styremedlem (valgt av DOGAs ansatte)
Møt DOGAs ansatte

Historie

I 2013 vedtok regjeringen å slå sammen Norsk Designråd og Norsk Form, og i 2014 ble stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter etablert. I 2017 skiftet stiftelsen navn til Design og arkitektur Norge, fortsatt med kortnavnet DOGA.

Huset vårt

DOGA holder til i gamle industrilokaler ved Akerselva i Oslo med historie tilbake til 1898. Vi tilbyr fleksible lokaler for store og små design- og arkitekturfaglige aktiviteter. 

Les mer om huset og utleie

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.