Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Verktøy

Hva

En praktisk steg for steg-guide for å hente innsikt om hvordan folk bruker omgivelsene sine, og prototype og teste nye løsninger som kan fremme god folkehelse.

Målgruppe

Kommuner som selv ønsker å jobbe innovativt med folkehelse i steds- og områdeutvikling.

Bakgrunn

Guiden er utviklet av Comte Bureau gjennom et samarbeid med seks pilotkommuner i perioden 2021–2023. 

De bygde omgivelsene legger rammene for viktige deler av folks liv og helse.

Hverdagsreisen steg-for-steg guide viser og gir kommunen et verktøy så de selv kan jobbe innovativt med folkehelse i steds- og områdeutvikling. Målet er å bedre folkehelsa gjennom økt fysisk aktivitet og mindre sosial isolasjon.

Hovedmålgruppen for guiden er norske kommuner, og hovedsaklig de som har ansvar for folkehelsearbeid og planlegging og utvikling av fysiske omgivelser. Samtidig er det mange som har ansvar for det fysiske miljøet i en kommune, og Hverdagsreisen er en tverrfaglig metodikk – som krever samarbeid. 

Prosjektet er et samarbeid mellom DOGA og Fremsam (WHOs norske nettverk), og guiden er utviklet av Comte Bureau.

 

Om Hverdagsreisen steg for steg-guide

I guiden vil du utforske en metodikk for å undersøke hvordan omgivelsene våre påvirker fysisk aktivitet og sosiale møter, og for å teste effekten av tiltak.

Guiden er delt opp i tre deler: 

  • Introduksjonen forklarer hva prosjektet Hverdagsreisen er og hvorfor Hverdagsreisen kan være et verdifullt verktøy i områdeutvikling og folkehelsearbeid. 
  • Del 1 er en steg-for-steg guide for å planlegge og gjennomføre et innsiktsarbeid i felt i din kommune, for å lære mer om hva som hemmer og fremmer sosiale møter og fysisk aktivitet utendørs i innbyggernes hverdager.
  • I del 2 fokuserer man på å utvikle dult (nudge) for å påvirke innbyggernes hverdagsreiser, gjennom å prototype og teste fysiske intervensjoner på stedet, basert på innsiktene fra del 1. Del 2 er også en steg-for-steg-guide for å planlegge og gjennomføre et slikt arbeid. 

Du kan laste ned hele guiden her (PDF) >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.