Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Arkitektur og folkehelse

Eksempelsamlingen spenner fra små tiltak – et snarveiskilt, eller en app med turforslag – til store og krevende parkprosjekter. Felles for alle prosjektene er at de fungerer for mange grupper: De som ikke vil trene eller gå på skøyter selv, vil kanskje allikevel gå en tur bortom, for å se på, kanskje treffe noen? Det er viktig å se de helsefremmende tiltakene i et større perspektiv enn bare den umiddelbare målgruppen.

Disse eksemplene er valgt på arkitektfaglig grunnlag, i samråd med involverte i prosjektene. Helseeffekten varierer, og i de fleste tilfeller er effekten basert på erfaring, observasjoner eller antakelser, ettersom det å måle helseeffekt ikke er inkludert som en del av et ordinært byggeprosjekt. Samlingen her er ment som en illustrasjon av et spenn av muligheter. Det vil imidlertid være svært interessant å studere noen av disse prosjektene nærmere, og se om det er mulig å måle den helseeffekten tiltakene har hatt i lokalmiljøet.

Følgeforskning på helseeffekten vil være en viktig del av DOGAs fremtidige pilotprosjekter på dette området.

Last ned eksempelsamlingen (PDF) >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.