To unge kvinner sitter ved et kaffebord i hjemlige omgivelser.

Hverdagsreisen er en innovasjonsprosess som skal utforske en metode for økt innsikt i hvordan folk blir påvirket av sine fysiske miljø, slik at man kan bygge og planlegge for bedre folkehelse. Her kan du se hvordan! 

Hverdagsreisemetodikken – en guide

Lyspære med mennesker rundt

De bygde omgivelsene legger rammene for viktige deler av folks liv og helse. Men det krever en innovativ tilnærming å lykkes med folkehelsefremmende by- og stedsutvikling. Helsedirektoratet har bedt DOGA oppsummere relevante erfaringer fra sine innovasjonsprosjekter.

Arkitektur og folkehelse: Innovasjon i bygde omgivelser

Prosjektet «Hverdagsreisen» undersøker hvordan omgivelsene våre påvirker om vi beveger oss fysisk eller møter andre mennesker. Nå er resultatene fra første del av prosjektet klare.

Rapport: Kan vi bygge oss til bedre helse?

Med initiativet «Få folk ut!» vil DOGA arbeide for økt forståelse for folkehelseeffekten av det som bygges, særlig i tidlig fase av prosjektering og planlegging.

De bygde omgivelsene legger rammer for våre fysiske hverdagsaktiviteter og gir dermed muligheter for helsemessig forebygging og sosial inkludering. Med initiativet «Få folk ut!» vil DOGA arbeide for økt forståelse for folkehelseeffekten av det som bygges, særlig i tidlig fase av prosjektering og planlegging. Vårt fokus er på felles bygningsnære uteområder i et helårsperspektiv.

Hverdagsreisen: Bakgrunn

Skansedammen, Bergen. Multiconsult Bergen

Det gir en betydelig folkehelsegevinst å få flere mennesker til å bevege seg ute, hele året. Men hva er det som gir folk lyst til å gå ut? DOGA og 3RW arkitekter har samlet et lite utvalg gode eksempler på helsefremmende bygde omgivelser – i et helårsperspektiv.

Arkitektur og folkehelse: Eksempelsamling

Arkitektur og folkehelse - Nettverk

DOGA samarbeider med en rekke ulike aktører i utviklingen av initiativet «Få folk ut!»

Arkitektur og folkehelse: Nettverk