Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Arkitektur og folkehelse

Som en del av arbeidet med regjeringens handlingsplan Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, har Helsedirektoratet fått i oppdrag å levere utkast til en prosjektplan for et utviklingsprogram for gå- og aktivitetsvennlig nærmiljøutvikling. Hovedmålgruppen for utviklingsprogrammet vil være kommunene, og oppstart vil etter planen være i 2025.

Som en del av arbeidet med dette utviklingsprogrammet ønsket Helsedirektoratet å få vite mer om DOGAs erfaringer med bruk av design- og arkitekturfagene som metoder inn i arbeidet med en bærekraftig by- og stedsutvikling, med fokus på folkehelseaspektene av bygde omgivelser.

Redskap for aktivitet

Regional og kommunal planlegging vil være et sentralt redskap i arbeidet med gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer, og DOGA har relevant erfaring med innovasjonsprosesser og -metoder, medvirkning og samarbeid i utformingen av fysiske omgivelser.

Formålet med dette notatet er å bidra til å skape best mulig forutsetninger for å lykkes med lokale innovasjonsprosesser knyttet til de bygde omgivelsene.

Last ned innovasjonsnotatet (pdf) >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.