Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Guide for designdrevet innovasjon
Til toppen
Etter

Synliggjør resultater

 • Dokumenter resultatene
 • Fortell gode historier
 • Vis interne effekter

 

Å dele resultatene fra innovasjonsprosjektet er med på å skape stolthet i organisasjonen, større forståelse for brukerbehov og bane vei for nye måter å jobbe på.

Dokumenter resultatene

Design skaper ofte utrolig gode resultater. De mest imponerende prosjektene kan vise gode før-etter effekter. Husk å sikre deg en god grunnmåling av viktige parametre før du lanserer. Dette kan f.eks. være antall brukere, brukertilfredshet, ventetid, kostnader eller inntekter. Disse målingene danner bevisene for at prosjektet har lykkes og at designdrevet arbeidsmetode er effektiv. 

Samle også inn data fra andre lignenende prosjekter slik at du kan danne deg en mening om hvor vellykket dette prosjektet er relativt til andre prosjekter. Dersom lanseringene av løsningene skjer i etapper, lag en logg over når hvilke endringer ble satt i drift og hold denne opp mot resultatkurvene. Det er viktig for den senere historefortellingen.

Dokumenter alle tallfestede resultater og skap gode visuelle fremstillinger som viser utviklingen i tid eventuelt konkrete før etter. Konkrete imponerende forbedringstall har en tendens til å feste seg i hjernen til ledere i lang tid, og blir en viktig del av prosjektets historie.

 

Hvilke brukerbehov er det vi løser? Hvordan har vi utviklet mer lønnsomme eller effektive måter å levere en tjeneste på? Hvilke teknologiske muligheter er det løsningen benytter? Svarene på disse spørsmålene synliggjør hvilke verdier prosjektet har skapt.

Illustrasjon: Synliggjør resultater

Fortell gode historier

Når du skal presentere nye innovative konsepter er det lett å bli møtt med skepsis da tilhørerne ikke sitter med samme innsikt som dere som har jobbet i prosjektet. Det er derfor viktig å skape gode historier som forklarer den rød tråden fra dyp kundeinnsikt, mangfold av ideer, brukertester, forbedringer og viktige prioriteringer før du presenterer endelig konsept.

Her får du bruk for din gode dokumentasjon underveis i prosjektet, bilder, videoer, viktige post-it lapper og sitater. Skap en sterk visuell historie som ikke bare bygger på rasjonelle fakta men også treffer tilhøreren emosjonelt.

En sterk rød tråd bygger tillit og demonstrerer hvor godt fundamentert dette konseptet er i reelle kundebehov. Sitater fra kunder fra intervjuer og brukertesting eller ansatte om erfaringene ved arbeidsmetodikken er svært effektfullt. 

Elementer som kan være med:

 • En dag i brukerens liv
 • Brukeren sine utfordringer og følelsene det skaper
 • Hvordan vi fant denne innsikten
 • Mangfoldet av ideer vi skapte
 • Prototyper på konsepter
 • Hvordan vi testet og hvilke tilbakemeldinger vi fikk
 • Hva vi forkastet og retningen vi valgte
 • Løsningen på problemet
 • Tilbakemeldinger fra brukerene 
 • Indirekte resultater (innsikt, samarbeid etc.)
 • Direkte målbare effekter

Løft frem de magiske øyeblikkene. Den spesielle uttalelsen fra en kunde som overrasket dere mest. Beskriv vendepunktene, for eksempel den hendelsen eller innsikten som fikk dere til å innse at prosjektet måtte ta en helt ny retning, eller det øyeblikket dere forstod at det ikke var nødvendig å utvikle noe stort og nytt, og dermed sparte organisasjonen for mye tid og penger.

Med gode resultater selger prosjektet seg selv, men det er viktig for å sikre videreføring av arbeidsmetoden at du synliggjør hvorfor dette prosjektet lyktes så godt.

 

Vis interne effekter

Å jobbe designdrevet skaper en helt spesiell dynamikk i teamet som mange ikke har opplevd før. De jobber mye tettere på kunder, de jobber mer i workshops. De jobber mer visuelt. De prøver, feiler, lærer og forbedrer. 

Dette skaper interne verdier for organisasjonen langt utover resultatene av løsningene. Viktige effekter kan for eksempel være:

 • Bruker-intervjuene avdekker behov for flere nye produkter og tjenester 
 • Den nye dype kundeinnsikten blir benyttet i andre prosjekter 
 • Arbeidsformen skaper et godt samarbeid på tvers av fagfelt og bryter ned siloer
 • Mangfoldig team skaper diskusjoner som gir mer helhetlige løsninger
 • Brukertesting reduserer risiko og kostnadene ved å feile
 • Medarbeidere opplever personlig utvikling
 • Arbeidsmiljøet og kulturen forbedres

For å sikre at arbeidmetoden lever videre i organsisasjonene er det viktig å synliggjøre effektene arbeidsmetodikken har på enkeltpersoner, team og eventuelt organisasjonen rundt. 

Bygg innovasjonshelter! Løft frem de som har overrasket, endret meninger, strukket seg litt lenger, gått langt utenfor komfortsonen. F.eks. Ingeniøren som motvillig ble med på brukertesting og "så lyset", eller produktsjefen som drepte sin egen ide. 

Skap en prosjekthistorie som viser den læringen og verdien deltakerne og organisasjonen har fått ved å jobbe på denne måten. Fortell historien til andre avdelinger og ledelsen for å motivere andre til jobbe designdrevet.

Se mer