Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Guide for designdrevet innovasjon
Til toppen
Etter

Lag en gjennomføringsplan

  • Lag plan for implementering
  • Sikre ressurser til videreutvikling
  • Skap god overgang fra prosjekt til drift

 

En idé kan ikke kalles en innovasjon før den blir tatt i bruk. Implementeringsfasen er en viktig fase i alle innovasjonsprosjekter. Det er her mange gode prosjekter strander. Ditt designdrevne innovasjonsprosjekt har utviklet løsninger på reelle brukerbehov og du er klar for å sette ideene ut i livet. Nå gjelder det å bevise løsningens levedyktighet.

Lag plan for implementering

For å sikre at prosjektet gjennomføres med fullt fokus bør du utarbeide en detaljert og systematisk plan for implementeringsfasen. I planen bør du legge vekt på:

  • Oversikt over nødvendige ressurser
  • Aktiviteter (som opplæring og kompetanseoverføring)
  • Kommunikasjonsplan med viktige milepæler
  • Målekriterier for å vite om vi holder oss til planen og målsetningene
  • Beskrivelse av ledelse og organisering for implementeringsfasen

Sikre ressurser til videreutvikling

Det er viktig å planlegge for implementering allerede i oppstarten av et innovasjonsprosjekt. Opprinnelig budsjett for implementering, som ble laget før produktet eller tjenesten ble utviklet, bør nå revideres. Budsjettet bør ta høyde for kostnader for markedsføring, lansering, opplæring av ansatte, distributører, innkjøp, lagerhold og kontinuerlig testing og videreutvikling.

Finansiering for videre drift bør nå være på plass. I tillegg til finansiering fra egen bedrift finnes det andre finansieringskilder f.eks. støtteordninger fra fond eller statlige organer.

Med et kostnadsoverslag for implementering som ble presentert allerede ved prosjektstart, vil du stille mye sterkere når du skal få aksept for implementeringsbudsjettet.

Skap god overgang fra prosjekt til drift

Under prosjektets gang har du sannsynligvis involvert personer fra den delen av organisasjonen som faktisk skal jobbe med det nye produktet eller tjenesten til daglig. Det vil gjøre overgangen fra prosjekt til ordinær drift lettere. De som har vært med å utvikle løsningen og tatt del av brukerinnsikten og utviklingsrundene vil kjenne større eierskap til og stolthet over løsningen.

For et innovasjonsprosjekt er overgangen fra utvikling til drift en sårbar fase. God forankring i organisasjonen og et tydelig eierskap til løsningen kan bidra til å sikre god flyt i denne overgangen.

Illustrasjon: Fra innovasjonsprosjekt til drift

Dersom innovasjonsprosjektet er kjørt utenfor operasjonen, men implementeringen skjer i linjen er denne overgangen kritisk. Nøkkelpersoner fra prosjektet bør følge med prosjektet inn i linjen. Dette minimerer risiko ved å sikre at kunnskapen fra innovasjonsprosjektet videreføres. 

Implementeringsfasen

Grundig opplæring av ansatte, distributører, selgere eller andre interessenter er derfor svært viktig. Du kan presentere løsningen i workshops, la medarbeidere teste og trene, lage informasjonsmateriell eller instruksjonsvideoer. Måten du velger å overføre kunnskap om den nye tjenesten bør være tilpasset målgruppene dine og hvor kompleks løsningen er. God opplæring sikrer optimal leveranse av den nye løsninger og på den måten høyere opplevd kvalitet hos brukerne.

Noen av de som har deltatt i innovasjonsarbeidet så langt vil være naturlige ambassadører for den nye løsningen. Husk å benytte disse til å selge løsningene inn til sine fagfolk og sin egen organisasjon.