Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram
Metode-for-designdrevet-innovasjon
Foto: Knowit

Designdrevet innovasjon er en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter eller tjenester skal utvikles. Metoden avdekker brukernes adferd, praksis og potensielle behov. Brukerne kan være forbrukere, kunder, medarbeidere, foretak, samarbeidspartnere, leverandører eller andre samfunnsborgere.

Designkompetansen benyttes fra begynnelsen av for å sikre at prosessen dreier seg om brukerens behov. Metoden hjelper deg å gjøre om informasjon du har samlet inn til nye forretningsmuligheter ved hjelp av konkrete idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser.

Målet er å finne løsninger som er så unike og interessante at de bringes videre inn i forsknings-, utviklings- og kommersialiseringsfaser, med gode forutsetninger for en vellykket lansering i markedet.

Fase 1: Definere en problemstilling

Første og avgjørende steg er å definere en tydelig problemstilling. Prosjektets mål må være å skape helt nye løsninger som utfordrer både virksomheten din og brukerne dine. Brukere kan være forbruker, kunder, andre bedrifter, fagmiljø, organisasjoner, leverandører, pasienter eller andre samfunnsborgere.

Fase 2: Identifisering av brukerbehov

Målet med denne fasen er økt innsikt i både erkjente og ikke-erkjente behov hos brukerne. Her benyttes brukerinvolvering, som for eksempel brukerobservasjoner og intervjuer. Arbeidet utføres oftest av designere, som både har kunnskap, evne og vilje til å se problemstillinger og muligheter fra et brukerperspektiv. I denne fasen kan man også ha utbytte av å trekke inn fagekspertise innen for eksempel antropologi, etnologi og sosiologi.

Fase 3: Oversette funnene

Nå skal brukerinnsikten omgjøres til konkrete muligheter og oppleste sannheter skal utfordres. Designeren, med sin unike kompetanse og arbeidsteknikk, oversetter innsikten til visualiserte løsningsalternativer. De første skissene på fremtidige produkter, tjenester eller prosesser skapes. 

Fase 4: Sortere og verifisere

I denne fasen testes de ulike løsningsforslagene ut. Hvilke har man tro på, og er det noen praktiske utfordringer knyttet til noen av dem? Både brukerne og fagpersoner kan gi verdifulle tilbakemeldinger når man skal avgjøre hvilket idékonseptet som har størst potensiale.

Fase 5: Velge konsept

Det er på tide å bestemme hvilket konsept man ønsker å ta videre til en utviklings- og kommersialiseringsfase. Ved valg av konsept er både DIP-prosjektet og idéfasen avsluttet. Dersom det valgte konseptet byr på tekniske, organisatoriske, eller andre utfordringer, kan både Innovasjon Norge og Norges forskningsråd ha støtteordninger det kan være aktuelt å søke på.

Vil du lære mer om designdrevet innovasjon?

Vi har både kurs og en guide for deg som ønsker å lære mer om designdrevet innovasjon.

Les mer om verktøy for designdrevet innovasjon >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.