Tre personer som illustrerer designprosessen

Innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang. Vil din bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løsninger? Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt. NB: Søknadsfristen er flyttet til 2. juni kl 14.00 pga pinse.

Informasjon

Søk om DIP-midler innen 1. juni

Snøhettas mottok DIP-støtte til sitt omfattende og grenseutforskende plastprosjekt.
Ullevål sykehus
Kvinne plukker blomster foran klimavennlige boliger.

Disse 18 norske nyskapingsprosjektene skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Nyheter

DIP-mottakere 2019

Creative idea, Inspiration, New idea and Innovation concept with Crumpled Paper light bulb on white background.
3D-grafikk av bro på fartøy til havs

DIP gir støtte til designdrevne innovasjonsprosjekter i idefasen. Siden 2009 har vi delt ut 70 millioner kroner til 165 forskjellige prosjekter.

Informasjon

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram

For å få støtte gjennom DIP er det viktig at søknaden oppfyller disse kriteriene for tildeling.

Informasjon

Tildelingskriterier for DIP

Gjennom DIP kan du få støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjons-prosess. Forutsetningen er at designere er med helt fra starten av.

Informasjon

Alt du lurer på om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Designdrevet innovasjon innebærer å la kundenes eller brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser.

Informasjon

Metoden for designdrevet innovasjon

Bilde av mann bak et bord som bruker en kvern. Oppi kvernen og på bordet ligger forskjellig plastmateriale.

Hvis bedriften din har fått midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram og prosjektet er ferdig, må sluttrapport og regnskapsrapport leveres.

Informasjon

Det du behøver å vite når DIP-prosjektet skal ferdigstilles

DOGA i store, fysiske bokstaver med mennesker vandrende rundt.

Innovasjonsprosjekter som spenner mellom digitalisering og bærekraft til turisme, storbyutvikling og lokalavisjournalistikk er blant året mottakere av midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Nyheter

DIP-mottakere 2018

Nano drone i bruk på øvelse i Østfold. Vekten er 18 gram.

Flir / Halogen

Dette er de 15 nyskapingsprosjektene som ble tildelt totalt 7,5 millioner kroner i midler fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i 2017.

DIP-mottakere 2017

Bilde av merder eller mærer med snøkledde fjell i bakgrunnen

DOGA bevilget i 2006 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter. Her er prosjektene som nådde helt frem.

Nyheter

DIP-mottakere 2016

Vindmøller i havet utenfor København, Danmark.