Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

Dette er DIP

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) er en støtteordning der det gis økonomisk støtte til å bruke designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

 

Brukersentrert

Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

Frist

Frist for å søke om DIP-midler i 2023 er 25. mai. Private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om midler.

Siden 2009

DOGA har siden 2009 delt ut om lag 100 millioner kroner til totalt 244 prosjekter gjennom DIP. Prosjektene er fordelt på alle slags bransjer.

Søk-om-DIP-midler-innen-25-mai_foto_Sverre-Chr-Jarild.jpeg
Foto: Sverre Chr. Jarild

DIP er rettet mot etablerte bedrifter og målet med programmet er å øke lønnsomheten og konkurransekraften i norsk næringsliv. Mange bedrifter som har fått DIP-støtte tidligere har realisert ideene sine og melder om oppsiktsvekkende resultater!

Søk om DIP-midler >>

Designdrevet innovasjonsprogram

Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

Ved å søke om støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram får du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder og til å utvikle nye ideer og løsninger for dine produkter eller tjenester. 

Se foredrag om DIP med nyttig informasjon og presentasjon av erfaringer fra to tidligere mottakere >>

Spørsmål og svar

Hva kan vi få tilskudd til?

Det gis støtte til idéfasen i en innovasjonsprosess, hvor det endelige målet er å komme frem til helt nye løsninger for produkter eller tjenester. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerne og benytter seg av designmetodikk. Det er en forutsetning at designkompetanse benyttes aktivt i prosjektet.

Hvem kan søke?

DIP er for etablerte virksomheter og alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner som kan vise til regnskapstall for 2021 og 2022, kan søke. Programmet støtter ikke enkeltpersonforetak.

Hvor mye kan vi søke om?

Virksomheter kan oppnå inntil 50 % av prosjektets totalkostnad i støtte fra DOGA.

Når blir DIP–støtten utbetalt?

Mottakere av DIP får utbetalt 2/3 av støtten ved tildeling i oktober og 1/3 ved levering av sluttrapporter på prosjektet.

Hvem har mottatt støtte tidligere?

Siden 2009 har DOGA delt ut om lag 100 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

La deg inspirere av prosjektene som har mottatt støtte tidligere >>

Hvor kan jeg lære mer om Designdrevet Innovasjon?

Vi har utviklet både guide og kurs i designdrevet innovasjon.

Gratis nettkurs: Introkurs i designdrevet innovasjon kan du laste ned her

Guide: Dersom du skal gjennomføre et innovasjonsprosjekt i egen virksomhet med profesjonell designpartner, har vi utviklet en mer utfyllende guide >>

Søknadsfrist?

Søknadsfristen for DIP er 25. mai 2023, klokken 23.59.

Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Alt du trenger å vite for å søke om støtte >>

Søk om DIP-midler >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.