Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

Finansiering og kostnadsbudsjett er vesentlig for vurderingen av søknaden og må besvares i søknaden. Alle beløp oppgis ekskl. mva.

Kostnadsbudsjett

Lønnskostnader

Som lønnskostnader kan du ta med den tid som direkte brukes på gjennomføring av prosjektet, herunder prosjektledelse og administrasjon.

Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. Det godkjennes inntil 1 850 timer pr år. Timesatsene inkluderer sjablongmessige overheadkostnader. Dette er de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap, som sosiale kostnader, leie/avskrivningskostnader knyttet til instrumenter, maskiner, verktøy, utstyr og lokaler, finanskostnader, IKT-kostnader, pensjonskostnader, forsikringer og kontorkostnader/-rekvisita.

Direkte eksterne kostnader

Andre kostnader som kan føres i kostnadsbudsjettet er direkte eksterne kostnader.

  • innkjøp av designbyråtjenester
  • inkjøp av konsulenttjenster knyttet til brukerstudier
  • reiseutgifter
  • innkjøp av materialer
  • annet (eksempelvis revisjon av prosjektregnskap og lignende)

Last ned budsjetteksempel for DIP (PDF) >>

Finansieringsbudsjett

Her ønsker vi en spesifisering av finansieringen av prosjektet, hvor mye som er egen finansiering, forventet tilskudd fra Designdrevet innovasjonsprogram og eventuell annen offentlig finansiering. Annen offentlig finansiering kan være fra Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd.

Finansieringen fordeles på prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.