Hopp til hovedinnhold
Meny

Blanke Ark valgsystem

Alle norske borgere over 18 år har stemmerett. Dette er selve grunnsteinen i demokratiet. I praksis har det imidlertid ikke alltid vært like enkelt for alle å stemme. En god del velgere blir nemlig forhindret fra å stemme på grunn av ekskluderende løsninger i valglokalene. Blanke Ark er et inkluderende valgsystem som gjør det lettere for alle å avgi sin stemme.

 • Nedsatt syn
 • Kognitive utfordringer
 • Kulturelt mangfold
 • Profesjonelle
 • Intervju
 • Spørreskjema
 • Naturlig observasjon
 • Evaluering
 • Modeller
 • Nasjonalt
 • Grafisk design

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Design og arkitektur Norge gjennom Statens designkonkurranse – Design og demokrati.

Design: Innovativoli (nå Comte Bureau), Blueroom Designstudio og Eggs Design.

Ressurser og andre partnere: Klima- og miljødepartementet, Deltasenteret (nå en del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund.

Elitebrukere:
Personer med nedsatt syn eller bevegelsesevne og eldre. Renholdere og valgfunksjonærer som kan gi detaljerte tilbakemeldinger om aktuelle problemer.

 

Metoder: 

Intervjuer, skisser, tilbakemeldinger fra brukere, evaluering, spørreundersøkelser, fokusgrupper, observasjon

 

Priser: 

Kategorivinner Grafisk design, Innovasjonsprisen for universell utforming fra Design og arkitektur Norge og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011).

Design for alle-prisen fra Design og arkitektur Norge (2010).
Vinner av Statens designkonkurranse – Design og demokrati (2008) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Design og arkitektur Norge.

173

Antall kommuner som hadde kjøpt inn stemmesystemet Blanke Ark i 2011 etter lanseringen.

UTFORDRING

Statens designkonkurranse – Design og demokrati – ble arrangert i 2008 for å utvikle en felles løsning for alle valglokaler i Norge. Målet var å forenkle valgprosessen, redusere kostnader og sikre lik tilgang. Løsningen skulle også gjøre de stemmeberettigede mer bevisste på formålet med å stemme, som er å delta i den demokratiske prosessen.

På dette tidspunktet hadde Norge 429 kommuner og over 3000 valglokaler. Hver kommune hadde sine egne stemmefasiliteter, siden det ikke fantes noen nasjonal standard. De gamle stemmefasilitetene var vanskelige å bruke for velgere med vanlige funksjonsnedsettelser. Rullestolbrukere kom seg ikke inn i stemmeavlukkene, og svaksynte kunne ikke stemme uten å be om hjelp inne i avlukket – noe som er et brudd på reglene om hemmelige valg. Dette prosjektet så på hvordan stemme- og avlukkesystemet kunne utformes på en ny måte for å gjøre valgdeltakelse mulig og attraktivt for flere.

Statens designkonkurranse ba om forslag til en fullverdig løsning med valgurner, stemmeavlukker, systemer for utplassering av stemmesedler i avlukkene samt skilt, grafiske profiler og valgkort for bruk i valget i 2011. Vinnerløsningen var utformet av et team fra Innovativoli (nå Comte Bureau), Eggs Design og Blueroom Designstudio.

Konseptskisse

TILNÆRMING

Tanken var hele tiden å utvikle en løsning basert på prinsippene i inkluderende design, for å unngå stigmatisering. Målet var at så mange mennesker som mulig skulle kunne utføre sin borgerplikt, uten hjelp fra andre eller tilpasninger.

Blanke Ark ble utviklet i tett samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, representanter fra kommunene, Deltasenteret, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og velgere med ulike funksjonsnedsettelser.

Designteamet gjorde intervjuer, både på telefon og ansikt til ansikt, med elitebrukere for å samle innsikt og inspirasjon til design- briefen og spesifikasjonene.

Under prosessen ble elitebrukerne vist modeller og skisser, slik at de kunne være med på å justere og velge ut de første designene. Modellene ble bygd i full størrelse for utprøving i situasjonen. På dette stadiet ble det også opprettet en referansegruppe med elitebrukere som skulle følge prosjektet hele veien. Disse kom med tilbakemeldinger på både generelle konseptretninger og designdetaljer, vurderte ideene gjennom flere stadier og ga grønt lys for den endelige produktspesifikasjonen.

Spørreskjemaer og fokusgrupper ble brukt til å samle inn tilbakemeldinger, og et team med observatører fulgte folk på valgdagen for å vurdere de nye designene.

Valglokale

RESULTAT

Blanke Ark er et valgsystem som kan brukes av alle, uansett funksjonsevne. Det er en universell, felles løsning som er enkel å få på plass og bidrar til å redusere kostnader. Alle elementene i løsningen har samme grafiske profil, og piktogrammene er lette å forstå. Svart tekst og svarte symboler vises mot en hvit bakgrunn, og man har også brukt oransje for å trekke blikket mot utvalgte elementer. Oransje retningsteip gir høy kontrast mot de fleste gulv.

Avlukkene har to ulike bordhøyder for å passe til både stående og sittende velgere, og er store nok til å romme en rullestol. Stemmesedlene har en skrifttype som passer for svaksynte og legges ut horisontalt, slik at alle skal kunne få tak i dem. Slik kan flere avgi stemme uten hjelp fra andre. Stemmesedlene er utformet slik at man naturlig bretter dem på rett måte. Dette gjør også at man ikke trenger konvolutter, som kan være vanskelige å åpne for noen, slik at papirforbruket går ned.

Gardinen på hvert stemmeavlukke har nå en godt synlig oransje styrestang slik at den blir lettere å håndtere. Stemmeurnen står i passe høyde for rullestolbrukere. Åpningen på urnen er knall oransje og utformet for å være lett å bruke også for dem med ustø hender eller nedsatt syn. Stemmeurnen er dessuten utformet for at det skal være lett for valgfunksjonærene å tømme den.

Blanke Ark-systemet ble utviklet og prøvd ut under stortingsvalget i 2009 og fikk mye skryt av dem som brukte det. Tilbakemeldinger fra dem og andre brukergrupper ble benyttet til videre utvikling og flere forbedringer, i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Valgsystemet er i ettertid utstilt ved V&A Museum i London og kjøpt inn av Nasjonalmuseet.

Valgurne