Hopp til hovedinnhold
Meny

1. Intervju

En samtale mellom utrederen og en bruker eller ekspert. Utrederen stiller spørsmålene, mens den som blir intervjuet, svarer.

Bruker av tannbørste blir intervjuet

NÅR

Brukes vanligvis i de innledende fasene i et prosjekt, men kan også være nyttig senere i designprosessen.

UTFORDRINGER

 • Bestem deg for om du vil holde en formell eller uformell tone. Lag en liste med strukturerte spørsmål hvis du skal gjøre et formelt intervju. I et uformelt intervju kan du derimot la samtalen flyte naturlig.
 • Hvis det er mulig, bør du velge et sted som er relevant for brukeren eller temaet for prosjektet, som hjemmet eller på arbeidsplassen, slik at du får se brukeren i konteksten.
 • Hvis du intervjuer flere samtidig, får du sjansen til å studere gruppedynamikken, men dette krever at personene kjenner hverandre godt. Pass på at alle får snakke like mye.

PROBLEMSTILLINGER VED TELEFONINTERVJU

 • Du kan gjøre intervjuet over telefon, noe som har både fordeler og ulemper:
  – Du får snakket med personer som bor langt unna eller vil være anonyme.
  – Du får ikke studert reaksjoner eller kroppsspråk.
  – Noen mennesker foretrekker å snakke på telefonen, mens andre åpner seg mer ansikt til ansikt.

STYRKER

 • Relativt raskt unnagjort
 • Gode muligheter for å vurdere brukerens personlighet
 • Samtalen kan styres av utrederen, som kan skifte fokus hvis det trengs
 • Du kan gå i dybden
 • Du får vite mer om folks ønsker og se hvordan de reagerer følelsesmessig
 • Brukerne kan vise eller reagere på ting som er relevante for intervjuet
 • Utrederen kan studere kroppsspråk

SVAKHETER

 • Det kan være tidkrevende å arrangere intervjuer.
 • Resultatet avhenger av kvaliteten på spørsmålene og utrederens personlighet.
 • Spørsmålene kan være ledende og du kan påvirke svaret. Brukerne vil noen ganger svare det de tror at du vil høre.
 • Begrenset verdi for sammenliknende studier. Du kan ikke intervjue hver bruker på nøyaktig samme måte.
 • Du får bare kunnskap om temaer som brukeren er bevisst på og klarer å sette ord på. Du hører hva de sier i stedet for å se hva de gjør.
 • Det kan være tidkrevende å analysere lange opptak.

HVORDAN

 1. Fortell hvem du er og hva prosjektet handler om før du begynner intervjuet. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post, ringe eller gjennom en tredjepart.
 2. Avtal et tidspunkt for intervjuet der begge har nok tid og kan snakke fritt.
 3. Prøv å velge et litt privat sted der det ikke er for mye støy eller for mange forstyrrelser.
 4. Gjør 6–12 intervjuer. Du kan få gode resultater hvis du intervjuer få personer.
 5. Gjør intervjuene korte uten å haste gjennom spørsmålene. Fra 15 minutter til to timer er vanligvis tilstrekkelig.
 6. Skriv ned stikkord eller en liste med spørsmål for å huske det viktigste.
 7. Begynn med å stille generelle spørsmål om brukeren og hverdagslivet hans/hennes. Prøv å skjønne hvem brukeren er. Dette hjelper deg med å forstå konteksten rundt svarene og kan være nyttig når du skal sammenlikne svarene fra forskjellige brukere.
 8. Ikke følg planen din altfor slavisk. Prøv å styre samtalen mot viktige temaer, men husk å la brukeren svare fritt.
 9. Be brukeren om å utdype hvis du vil vite mer.
 10. Det er vanskelig å gjøre et intervju samtidig som du noterer, så ta opp samtalen på lydbånd eller video hvis du kan. Be alltid om tillatelse. Ikke plasser et kamera mellom deg og intervjuobjektet, da dette skaper en barriere mellom dere.
 11. Sett av en times tid rett etter hvert intervju til å skrive ned generelle betraktninger og annet du vil huske mens du fortsatt har det friskt i minne. På den måten slipper du å bruke tid på å prøve og huske viktige ting senere.

FUNGERER GODT FOR

 • Idémyldring: få brukerne til å respondere på bilder, prototyper og rekvisitter
 • Spørreskjema: kan være nyttig for å holde fokus på riktig tema
 • Kontrollert observasjon: be brukeren om å gjøre en oppgave og snakk med ham/henne om opplevelsen

PASSER BEST

 • Når du vil undersøke et bestemt tema og ikke får tak i annen informasjon
 • Når du vil få en mer inngående forståelse for enkeltpersoner
 • Når du vil ha teknisk informasjon eller synspunkter fra eksperter