Hopp til hovedinnhold
Meny

3. Design provokasjon

Det å vise brukerne rekvisitter, visualiseringer eller idéskisser for å få tilbakemeldinger og sette i gang en diskusjon. Poenget er ikke å få aksept for ideene dine, men å få frem en reaksjon.

Design provokasjon

NÅR

Tidlig og midt i designprosessen, for å utforske mulige kreative retninger og skape diskusjon om ulike ideer.

UTFORDRINGER

 • Bestem deg for om du vil at brukerne skal endre, påvirke eller til og med styre idémyldringen, eller bare gi tilbakemeldinger på den,
  – og om den skal foregå i grupper eller med én og én bruker.

STYRKER

 • Kan stimulere til diskusjon og føre prosessen i nye retninger.
 • Kan vise brukerne uprøvde, nyskapende eller til og med vanskelig gjennomførbare ideer for å få tilbakemeldinger tidlig i prosessen.
 • Folk synes ofte det er lettere å forholde seg til fysiske gjenstander og visuelle fremstillinger enn abstrakte ideer.
 • Det å be brukere om å respondere på en prototype kan avdekke hvorfor de velger som de gjør.
 • Tidlig vurdering av hvordan brukerne reagerer på ulike design.
 • Stimulerer fantasien og følelsesmessige reaksjoner.

SVAKHETER

 • Mange har vanskelig for å se annet enn detaljene. Du vil ha dem til å kommentere konseptet, mens de henger seg opp i fargen, for eksempel.
 • Brukerne vet vanligvis lite om design, og det styrer tilbakemeldingene.
 • Diskusjonen og ideene kan begrenses av hvilke og hvor mange prototyper/skisser du viser frem.
 • Noen brukere synes kanskje at prototypene/skissene blir for abstrakte og trenger noe mer konkret for å gi gode tilbakemeldinger.

HVORDAN

 1. Utrederen viser frem flere prototyper/skisser som brukerne skal gi tilbakemeldinger på.
 2. Det er viktig å vise så mange prototyper/skisser som mulig for å kunne fordype seg skikkelig i temaet. Ikke vær for konservativ, men benytt muligheten til å flytte grenser.
 3. Forklar tydelig hva som er formålet med idémyldringen og hva du håper å finne ut. Er du for eksempel interessert i form eller funksjon, eller begge?
 4. Du kan bruke rekvisitter til å snakke om symbolikk og utforske fysiske og taktile kvaliteter. Dette er et utvalg eksisterende gjenstander som brukeren kan kommentere.
 5. Spekulative design kan utforskes ved å blande eller sette eksisterende ideer opp mot hverandre. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av enkle hybridbilder eller skisser som kan tilpasses slik at brukerne selv kan lage det designet de vil ha.
 6. Konseptdesign som bilder, plansjer eller skisser kan vises til brukeren for å studere reaksjoner og klargjøre behov.
 7. Be brukeren om å forklare reaksjoner og handlinger for å forstå årsakene bak og eventuelt endre på designet.
 8. Bruk idémyldringen som utgangspunkt for samtaler om og tilbakemeldinger på design og kreativ retning. Prøv ikke å dvele for lenge ved detaljene.

FUNGERER GODT FOR

 • Intervjuer: En idémyldring kan gi flere og mer konkrete tilbakemeldinger og styre diskusjonen mot problemstillinger rundt designet.
 • Workshop: En idémyldring kan brukes som en kreativ aktivitet eller som utgangspunkt for en diskusjon i en workshop.

PASSER BEST

 • Når du vil velge en designretning tidlig i prosessen.
 • Når du vil snakke om ideer brukerne kanskje ikke forstår eller klarer å se for seg uten noe fysisk å forholde seg til.
 • Når du vil utforske mange ulike ideer, og ikke fullføre eller få aksept for en bestemt idé.
 • Når du vil vurdere eller klargjøre viktige egenskaper og krav fra brukerens perspektiv.