Hopp til hovedinnhold
Meny

1. Kontrollert observasjon

Med dette menes å observere folk i en hverdagssituasjon med deres tillatelse. Det kan også være å gi dem en oppgave eller en prototype for å se hvordan de utfører den eller bruker den.

Eldre bruker ved en automat

NÅR

Brukes i utforskningsfase og i evaluering.

UTFORDRINGER

 • Velg hvor mye kontroll du skal ha over prosessen. Observerer du folk som gjør hverdagslige ting i sitt naturlige miljø, eller presenterer du dem for et nytt miljø og ber dem om å gjøre bestemte oppgaver?
 • Avgjør om observasjonsstedet skal være kontrollert eller ikke – for eksempel, er det innendørs eller utendørs, offentlig eller privat?
 • Velg hvor delaktig observatøren skal være. Skal utrederen være delaktig, eller overlates brukeren til seg selv?

STYRKER

 • Lettere å forstå brukerens intensjoner og synspunkter, siden du kan stille dem spørsmål underveis.
 • Lettere å gjenskape eller simulere bestemte hendelser som er av interesse.
 • Lettere å be brukeren om å gjenta bestemte handlinger.
 • Gunstig for å forstå og fange opp den naturlige konteksten og ytre påvirkningsfaktorer.
 • Kan gi kunnskap om ting som brukeren ikke er bevisst på selv, slik at du kan undersøke dem enda nærmere.
 • En god måte å se og dokumentere prosesser på, eller observere hvordan folk reagerer på ulike situasjoner

SVAKHETER

 • Folk oppfører seg ofte annerledes når de vet at de blir iakttatt, slik at du kanskje ikke får se dem oppføre seg naturlig.
 • Folk kan bli selvbevisste, slik at du får en skjevhet i svar eller reaksjoner.
 • Det er vanskelig å gjenskape komplekse møter eller møter der mange deltar.
 • Måten utrederen legger frem oppgaven eller scenarioet på, kan påvirke responsen.
 • Det er tidkrevende å observere og samle informasjon.
 • Det er tidkrevende å analysere all informasjonen etterpå.
 • Noen steder eller i noen situasjoner kan det være vanskelig å loggføre observasjonen via bilder og video.

HVORDAN

 1. Lag deg en strategi for observasjonen. Skal du observere folk som holder på med hverdagslige ting, eller skal du gjenskape eller simulere en bestemt hendelse og gi dem en oppgave å gjøre?
 2. Når du følger brukere, må du bare delta hvis det ikke forstyrrer eller påvirker dem.
 3. Når du simulerer en hendelse eller en aktivitet, bør du prøve å gjøre omgivelsene så naturlige som mulig. Vær nøye med hva slags kontekst og steder du velger.
 4. Når du gir brukere en oppgave eller presenterer et scenario, skal du ikke vise dem «fasiten», siden de da vil prøve å gjøre det slik du gjorde det.
 5. Be brukerne om å beskrive hva de tenker mens de gjør en oppgave eller under en prosess. Dette kan gjøre det lettere å forstå hvordan de oppfatter ting og tar beslutninger.
 6. Hvis en bruker trenger hjelp, bør du prøve å bistå uten å legge føringer for hva brukeren skal gjøre.
 7. Ta med videokamera eller mobil for å ta bilder og video for å dokumentere komplekse situasjoner med. Du kan studere bildene eller opptakene grundig senere.
 8. Om du bruker videokamera, bør du prøve å plassere kameraet godt synlig, men slik at brukeren raskt glemmer at det er der.

FUNGERER GODT FOR

 • intervjuer. Når du vet mer om brukerne, blir det lettere å sette det du observerer, inn i en sammenheng, i tillegg til at brukerne får forklart seg.

PASSER BEST

 • når du vil fordype deg i brukerens hverdagsliv og sette det i en større sammenheng.
 • når du vil se nærmere på en bestemt oppgave, kontekst eller handling fra briukerens perspektiv.
 • når du trenger tilbakemeldinger på eksisterende design og aktiviteter.