Hopp til hovedinnhold
Meny

2. Undersøkelsessett

Brukerne blir bedt om å gjøre oppgaver i et undersøkelsessett for å informere utrederen om hverdagslivet sitt. Det kan være å skrive dagbok, lage tidslinjer, svare på spørsmålskort, ta bilder, kartlegge og tegne.

Gjenstand bruk til undersøkelse

NÅR

Brukes i de tidlige, utforskende fasene, blant annet for å finne en designretning.

UTFORDRINGER

 • Bestem deg for om brukerne skal bruke den tiden de trenger eller gjøre oppgavene mens utrederen er til stede.
 • Her vil noen ha lett for å kaste seg inn i det, mens andre vil streve.

STYRKER

 • Kan gjøres over en lengre periode.
 • Kan brukes til å samle inn informasjon selv om utrederen ikke er til stede, eller på private steder som badet eller soverommet.
 • Fungerer godt når du vil ha informasjon om enkeltbrukeres livsstil, personlighet og preferanser.
 • Gir en god blanding av kvalitativ og kvantitativ informasjon.
 • Gir brukeren tid til å tenke gjennom et tema og gi mer detaljerte tilbakemeldinger.
 • Passer godt når du trenger visualisert informasjon og materiale som kan brukes som grunnlag for beslutninger.

SVAKHETER

 • Brukeren må være motivert nok og føle seg forpliktet til å fullføre. Vær forberedt på lav svarprosent.
 • Dårlig utformede eller forvirrende undersøkelsessett er ineffektive og gir begrensede resultater.
 • Hvis det er noe du vil undersøke nærmere, må du gjøre oppfølgende intervjuer.
 • Det tar tid å lage et effektivt sett.
 • Det er tidkrevende å analysere all informasjonen etterpå.
 • Det kan ta tid å samle inn informasjonen du trenger.
 • Metoden passer dårlig for travle brukere.

HVORDAN

 1. Prøv å gjøre undersøkelsessettet så raskt og enkelt å fullføre som mulig. Er det for komplekst og tidkrevende, risikerer du at brukeren ikke fullfører.
 2. Undersøkelsessettet bør utformes slik at det frister å ta fatt på det. Det kan hjelpe å legge ved en liten gave som takk.
 3. Legg også ved en kort beskrivelse av prosjektet, og pass på at instruksene er lette å forstå.
 4. Tenk på hva slags informasjon du er ute etter og skreddersy aktivitetene deretter.
 5. Prøv å lage oppgaver som det er gøy å gjøre. Lag korte, men kreative skriveoppgaver. Be brukeren om å fylle ut plansjer, tegne eller ta bilder.
 6. Forklar settet personlig hvis du kan. Hvis ikke kan det være lurt å ta med eksempler eller forslag som gjør det lettere å komme i gang.
 7. Legg ved et samtykkeskjema til signering, pluss kontaktinformasjonen din i tilfelle de har spørsmål.
 8. Legg også ved nødvendig utstyr som penn, papir, klistremerker eller engangskamera. Brukeren skal ikke være nødt til å kjøpe noe eller bruke eget utstyr.
 9. Hvis settet skal fullføres uten at utrederen er til stede, bør du sende med emballasje med forhåndsbetalt porto og adressen din skrevet på.
 10. Ettersom det er mye og detaljert informasjon som skal samles inn, er det best å holde antall brukere lavt. 6–12 brukere er passe for de fleste situasjoner.

FUNGERER GODT FOR

Intervju: Hvis du intervjuer brukeren på forhånd, kan du komme inn på temaer du er interessert i og forklare hvordan undersøkelsessettet fungerer. Følger du opp med et Intervju etterpå, kan du dykke dypere ned i informasjonen du får.

PASSER BEST

 • Når du vil danne deg et bredt inntrykk av hverdagsliv og kontekst, særlig hvis undersøkelsen pågår over lengre tid.
 • Når du vil vite mer om enkeltpersoners karaktertrekk og ønsker.
 • Når du vil vite mer om underliggende problemstillinger som brukeren kanskje ikke klarer å sette ord på eller vise i et intervju.