Hopp til hovedinnhold
Meny

3. Naturlig observasjon

Det å observere folk i en naturlig setting uten innblanding fra utrederen for å se hvordan brukerne faktisk oppfører seg i en gitt sammenheng.

Mann sitter på fortauskafé

NÅR

Brukes i utforskningsfasen eller for å innhente viktig kunnskap om allmenn atferd.

UTFORDRINGER

 • Det er viktig ikke å bli lagt merke til. Utrederen må passe på ikke å trenge seg på eller få folk til å føle ubehag.
 • Studer steder, ikke bestemte personer. I noen land er det forbudt å følge etter folk uten deres tillatelse.
 • Observer gruppeatferd, ikke fokuser på bare én person. Observer folk på offentlige steder, ikke private områder. Ikke fotfølg eller stirr på noen, og ikke bruk en telelinse eller gjør noen annet som kan være ulovlig eller uhøflig.

STYRKER

 • Gir ærlig og nyttig informasjon. Brukeren befinner seg i en naturlig kontekst og påvirkes ikke av deg.
 • Kan avdekke atferd som du ikke var oppmerksom på før.
 • Kan avdekke overraskende eller uventede situasjoner.
 • Kan gi mulighet til å observere vanlige møter mellom mennesker, produkter, tjenester og miljøer.
 • Passer godt når du vil innhente informasjon om kontekst.
 • gir mulighet til å skape visuelle data som du kan bruke som inspirasjon.
 • Krever liten forberedelsestid og kan iverksettes på kort varsel.

SVAKHETER

 • Ingen garanti for at en bestemt situasjon vil oppstå.
 • Tidkrevende å utføre – du kan måtte sitte på samme sted i flere timer.
 • Tidkrevende å analysere og trekke ut relevant kunnskap – du må kanskje gå gjennom bilder og video senere for å samle inn mer informasjon.
 • Brukerne intervjues ikke, så utrederen kan mistolke det han eller hun ser.
 • Umulig å vite noe om brukernes personlighet eller bakgrunn utover det som observeres.
 • Begrenset til offentlige steder der det er lov å ta bilder eller filme.
 • vanskelig å observere sårbare grupper, som barn

HVORDAN

 1. Velg et sted som passer til temaet og observer hvordan folk oppfører seg der.
 2. Vær forberedt på å måtte oppholde deg på samme sted i flere timer. 1–2 timer bør være nok til å gi deg nyttig informasjon eller finne ut om stedet er egnet.
 3. Vær oppmerksom på konteksten, og på informasjon som kanskje ikke virker viktig der og da. Prøv å loggføre interessepunkter, tidsintervaller, planløsninger, bevegelser og dynamikk.
 4. Ta med et fotoapparat eller videokamera der dette er tillatt. På den måten kan du registrere komplekse situasjoner i detalj og studere dem senere.
 5. Ha kameraet på hele tiden, siden viktige hendelser kan inntreffe når som helst.
 6. Hvis det du skal studere, handler om å utføre bestemte oppgaver, bør du delta. På den måten kan du erfare konteksten direkte og gli inn i mengden.

PASSER BEST

 • Når du skal gjøre deg opp en mening raskt om et omfattende tema, som for eksempel problemer folk opplever når de reiser gjennom byen.
 • Når du vil samle generell informasjon om atferd, handlinger, møter, prosesser og kontekst snarere enn spesifikk informasjon fra enkeltpersoner