Hopp til hovedinnhold
Meny

2. Workshop

En gruppe brukere diskuterer og gjør øvelser for å utforske et tema eller en designidé i detalj, under ledelse av en moderator. Deltakerne kan bli bedt om å svare på spørsmål eller gjøre oppgaver.

En gruppe mennesker på workshop

NÅR

Brukes på et tidlig stadium for å få en bedre forståelse av et tema, og under evalueringen for å avdekke problemer eller teste ideer.

UTFORDRINGER

 • Det er vanskelig å engasjere og kontrollere en gruppe mennesker, og det krever en dyktig moderator som er energisk, i stand til å avgrense diskusjonen og har god kjennskap til det aktuelle temaet.
 • Godt tidsstyring er avgjørende når man skal lede en gruppe mennesker som skal gjøre noe sammen.
 • Det kan være utfordrende å fange opp informasjon og få noe matnyttig ut av den, siden workshoper ofte er hektiske, med mange mennesker som snakker samtidig.

STYRKER

 • Du kan utforske mange ulike synspunkter på samme tema.
 • Gruppedynamikken kan gjøre at det oppstår nye ideer.
 • Du kan utforske ideer og synspunkter som strider mot hverandre.
 • Du kan belyse ulike brukeres forskjellige erfaringer og varierende kunnskap.
 • Du får mange ulike tilbakemeldinger om hvilken retning designet bør gå i.
 • Du får mange synspunkter på kort tid.

SVAKHETER

 • Du kan få mindre ærlige tilbakemeldinger. Når flere er samlet, vil de prøve å stille seg selv i et godt lys.
 • Det er en fare for at det blir stilt ledende spørsmål. Deltakerne vil kanskje prøve å gjøre moderatoren fornøyd ved å svare bekreftende.
 • Folk har bare de erfaringene de har. Ikke forvent at de skal komme med ideer til nye design, men prøv å finne ut hva de tenker, føler og vil fortelle deg.
 • Sterke personer kan dominere gruppen og påvirke de andre.
 • Dersom workshopen ikke styres med stø hånd, kan diskusjonen lett spore av.
 • Workshoper kan være både dyre og tidkrevende, så de må planlegges godt.

HVORDAN

 1. Samle en gruppe med 6–10 frivillige. Større grupper er vanskeligere å holde styr på, mens mindre grupper er mindre representative. Velg et sted som er passe stort og privat.
 2. Utrederen opptrer som moderator, og legger til rette for aktiviteter og oppmuntrer til debatt. Det er viktig å ha ekstra folk som kan arrangere og hjelpe til med aktivitetene.
 3. Lag en strukturert plan for workshopen og hold deg til den så godt du kan. Tidsstyring er avgjørende når du jobber med grupper, og workshopen kan være vanskelige å styre.
 4. Workshoper kan vare i alt fra to timer til to dager, avhengig av hva dere skal gjøre og når deltakerne har anledning til å møte.
 5. Begynn med å løse opp stemningen og få alle med. På den måten får du opp engasjementet i gruppen og hjelper deltakerne til å bli kjent med hverandre.
 6. Sats heller på en serie oppgaver enn én stor oppgave. Kjør aktiviteter tidlig for å forberede deltakerne på senere aktiviteter.
 7. Del gruppen i lag på 2–4 deltakere når de skal gjøre oppgaver. Mindre grupper er lettere å holde styr på, og gjør det enklere for flere å bli hørt.
 8. Få lagene til å ta eierskap til ideene sine og presentere dem for de andre lagene. Litt kniving lagene imellom kan ofte være en fordel.
 9. Husk å skaffe til veie utstyr som tavler og post-its. Med en post-it vegg får alle komme med sin mening, og lappene kan brukes til å sortere og rangere ideer. Deltakerne skal ikke behøve å ta med seg noe til workshopen.
 10. Det er viktig med pauser, og på langvarige workshoper bør du tilby mat og drikke. Bare husk å ha kontroll på tiden, slik at deltakerne ikke mister tråden.
 11. Samle inn data med jevne mellomrom. Ta bilder og samle inn materialet fra deltakerne på slutten av workshopen.
 12.  Sett av tid rett etterpå til å skrive ned viktige punkter eller ideer før du glemmer dem.

FUNGERER GODT FOR

 • Idémyldring. Rekvisitter og annen visuell inspirasjon kan være nyttige for å få i gang diskusjonene og aktivitetene.
 • Spørreskjemaer. Det kan være nyttig å dele ut spørreskjemaer for å samle inn bakgrunnsinformasjon om deltakerne og forberede dem på diskusjonen.

PASSER BEST

 • Når du vil belyse omfattende temaer fra flere sider og prøve å få frem nye ideer.
 • Når du vil legge vekt på viktige problemstillinger som bør diskuteres grundig.
 • Når du er ute etter tilbakemeldinger og nye perspektiver på eksisterende ideer og design.
 • Når du vil ha synspunkter fra en hel gruppe og ikke bare fra én person