Hopp til hovedinnhold
Meny

Brukerundersøkelser

Her får du praktiske råd om hvordan du kan gjøre brukerundersøkelser. Noen av metodene krever lite kontakt og få ressurser, mens andre krever mye kontakt og flere ressurser. Hvert verktøy er omtalt med styrker, svakheter og nyttige tips til hjelp ute i feltet.

Brukerundersøkelser inkluderende design

Dette er verktøy og teknikker for å gjøre brukerundersøkelser. Du kan bruke dem selv om du har liten eller ingen erfaring fra før. De ni undersøkelsesverktøyene som er omtalt her skal hjelpe deg med å samle kunnskap og tilbakemeldinger på en effektiv måte. De er ikke bare for designere og arkitekter, men kan brukes av alle.

Det finnes mange forskjellige undersøkelsesmetoder, og alle har sine fordeler og ulemper og krever ulik grad av engasjement og ressurser. Her beskriver vi både metodene og hvordan, når og hvorfor du bør bruke dem. Ikke alle metoder passer for alle formål, eller for alle personer eller grupper du jobber med. For eksempel er gruppesamtaler dårlig egnet for personer med nedsatt hørsel, mens nettundersøkelser ikke kan besvares hvis man ikke har tilgang på Internett.

Tabellen nedenfor viser undersøkelsesmetodene i etter graden av kontakt.

Dette innebærer at de er rangert etter flere faktorer:

 1. graden av kontakt med personen eller gruppen
 2. hvor detaljert informasjon man får samlet inn
 3. hvor mye tid og ressurser som vil gå med til å planlegge og gjennomføre undersøkelsene

Hvis du for eksempel observerer folk uten å snakke med dem, krever det lite kontakt, men det betyr også at informasjonen du får, kan være mangelfull eller lite detaljert. Det betyr ikke nødvendigvis at den er mindre viktig, bare at du ikke kan gå mer i dybden på det du finner ut.

Det er ingen faste regler for når du bør bruke hvilke verktøy, men lavkontaktverktøy brukes ofte i begynnelsen av en utviklingsprosess, middelskontaktverktøy underveis og høykontaktverktøy mot slutten. De fleste verktøyene kan brukes
sammen. For eksempel kan et hjemmebesøk bestå av både en samtale og en spørreundersøkelse, og kontrollert observasjon kan kombineres med en konkret oppgave. Du må selv bestemme hvordan og når du skal bruke verktøyene, alt etter hva slags og hvor mye informasjon du trenger.

TIPS TIL UNDERSØKELSER

• Sett deg klare mål for undersøkelsen: Tenk på omfanget av prosjektet og hva du vil finne ut. Dette kan hjelpe deg med å velge riktig verktøy.

• Tilpass teknikkene dine: Bruk denne veiledningen som utgangspunkt og tilpass undersøkelsen til brukeren og hva som er fokus for prosjektet. Dette kan handle om alt fra å ta hensyn til personer med funksjonsnedsettelser eller utvikle en ny metode for å innhente en bestemt type informasjon.

• Husk å få samtykke før eventuelle opptak.

• Få folk til å slappe av ved å fortelle dem hva du skal bruke informasjonen til.

• Ikke glem at du ber folk om å hjelpe deg. Pass på å takke dem etterpå. Se på dem som medskapere og partnere, og ikke studieobjekter.

• Se på undersøkelsene

VÆR ÅPEN OG NYSGJERRIG

VÆR ÅPEN OG NYSGJERRIG

Vær bevisst på din egen rolle når du gjør undersøkelser. Du må skyve dine egne tanker og oppfatninger til side og være villig til å se ting fra den andres perspektiv. Her er noen eksempler på ting som det kan være nyttig å huske på når du skal gjennomføre brukerundersøkelser:

 1. Spør hvorfor. Du ser hva folk gjør, men du må også finne ut hvorfor de gjør det.
 2. Finn ut hva som ligger under overflaten. Prøv å avdekke hva personen prøver å oppnå og hva som er tanken bak det vedkommende gjør.
 3. Se etter improviserte løsninger – de er ofte et tegn på et behov som ikke blir dekket.
 4. Utforsk vaner eller akseptert oppførsel. Vær oppmerksom på ting som det virker normalt å gjøre bare fordi mange gjør det, og still spørsmål ved den underliggende årsaken.
 5. Se etter folk som bruker et design feil eller på en ny måte. Finn ut hva som er grunnen, for å forstå hvordan designet kan bli bedre.
 6. Vær oppmerksom på ting folk har vanskeligheter med og prøv å finne ut hvorfor. Det er sannsynlig at andre vil støte på det samme problemet.
 7. Ikke bare fokuser på hovedtemaet, men tenk på konteksten, som tid på dagen, sted, støy fra omgivelsene og så videre.
 8. Undersøk ulike forbindelser, som forholdet mennesker imellom, og mellom mennesker og ting.
 9. Vær oppmerksom på hele prosessen som folk går gjennom, både fysisk og mentalt, på vei mot det du vil vite mer om.