Hopp til hovedinnhold
Meny

Inkluderende design i designprosessen

De fleste virksomheter har en fast design- eller utviklingsprosess som de bruker når de skal lansere nye ideer på markedet. Inkluderende design kan trekkes inn i disse prosessene, der de tilfører en verdifull brukerfokusert innstilling uten å forstyrre etablert praksis.

Bruk inkluderende design i designprosessen

Det er mange måter å designe, utvikle og drive innovasjon på, og de fleste virksomheter har jobbet frem sine metoder ut fra hva som er formålet eller hva slags bransje de opererer i. Samtidig vil de aller fleste modellene bestå av de samme grunnleggende trinnene. Her beskriver vi åtte elementer innenfor inkluderende design og forklarer hvordan de kan trekkes inn i de forskjellige trinnene i enhver prosess.

Som et generelt eksempel har vi brukt DOGAs egen designutviklingsmodell (over). Den fokuserer hovedsakelig på de tidlige fasene i prosessen, som kalles «idéutviklingsfasen» i illustrasjonen. Dette stadiet er svært viktig i innovasjonsprosjekter, siden mange av beslutningene som tas her vil påvirke resten av prosjektet. Aktivitetene for idéutviklingfasen kan gjentas helt til et konsept er definert og valgt ut for videre utvikling. Deretter beveger vi oss over i det operative stadiet, som er mer lineært og fokusert på å få ideen ut på markedet.

AKTIVITETER

De åtte inkluderende design-aktivitetene som beskrives her vil gi deg en oversikt over praktiske metoder og teknikker for å innføre inkluderende design i utviklingsprosessen. Hver aktivitet består av oppgaver som hjelper deg å flytte oppmerksomheten over på brukeren.

I de tidlige stadiene består aktivitetene av metoder for å planlegge undersøkelser og samle kunnskap fra brukere som du senere kan bruke til å klekke ut nye ideer. Etter hvert som prosjektet går gjennom flere sykluser i utviklingen, kan aktivitetene bidra til at du holder på det brukerfokuserte perspektivet når beslutninger skal tas og evalueres.

Inkluderende design-aktiviteter

Det er viktig å tilpasse aktivitetene til dine egne behov og din egen prosess. Du trenger kanskje ikke å gjøre alle aktivitetene eller følge den oppsatte rekkefølgen. Bruk dem som det passer deg. Aktivitetene skal ikke fungere som frittstående oppgaver, men som en naturlig del av utviklingsprosessen din.