Hopp til hovedinnhold
Meny

Hvor inkluderende er din bedrift?

Visste du at det å ta hensyn til mangfold, likeverd og inkludering, også i produktene og tjenestene bedriften leverer, kan gi konkurransefortrinn? Her finner du et verktøy du kan bruke for å kartlegge hvordan din bedrift ligger an på dette området, hva dere kan bli bedre på og hvordan.

Poengprognose på inkluderende designrammeverk

Det er ikke lenger nok å skape produkter, tjenester, digitale løsninger og bygde omgivelser som er vakre, funksjonelle eller dekker følelsesmessige behov.

De må også være tilgjengelige for et mangfold av mennesker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nevromangfold, etnisitet, kultur og digital kompetanse. Det er dette som kalles inkluderende design. 

Hvis en bedrift er engasjert i mangfold, likeverd og inkludering (DEI - Diversity, Equity and Inclusion), må produktene og tjenestene den tilbyr også være inkluderende.

Bruk lover og krav som en forretningsfordel

I Norge og EU kommer det dessuten stadig nye krav på dette området. Et eksempel er lov om offentlige anskaffelser. Den krever at produkter og tjenester som det offentlige kjøper skal oppfylle visse kriterier for mangfold og inkludering.

Leverandører som oppfyller kriteriene, vil bli foretrukket og dermed få et konkurransefortrinn.

En strategi for inkluderende design vil påvirke hvordan bedriften rekrutterer og behandler ansatte og kunder, hvilke kommunikasjons- og markedsføringsstrategier den velger og hvilke produkter og tjenester den leverer. 

Finn ut hvordan dere ligger an 

For å komme i gang med en strategi for inkluderende design, kan det være nyttig å gjøre en kartlegging. Da vil dere ha et godt utgangspunkt å jobbe ut fra. 

En kartlegging vil

  • gi innsikt i hvordan bedriften jobber med mangfold, inkludering og likeverd i dag
  • identifisere forbedringspunkter
  • tydeliggjøre verdien av å jobbe mer målrettet med inkluderende design i alle ledd 

Kartleggingsverktøyet er på engelsk og består av fire deler: Products & Services, Company Culture, Design Process og Design Team. 

Under hver av de fire delene skal du vurdere hvordan ulike utsagn stemmer for din bedrift på en skala fra en til fem. Her er det viktig å svare ærlig: Det er bare dere selv som får vite og skal bruke resultatene.

Etter endt kartlegging vil du få opp resultatet. Dette er det viktig at du skriver ut eller lagrer som en PDF slik at du har tilgang til det senere. Du kan når som helst komme tilbake og ta en ny kartlegging.
 
Lykke til med evalueringen og med å jobbe mer helhetlig og strategisk med inkluderende design!   

start kartleggingen (ekstern side)