Hopp til hovedinnhold
Meny

Veiledning til endring av inkluderende design

Dette er en veileder for deg som har valgt å sette i gang en endring i egen bedrift, med mål om å forbedre den inkluderende designpraksisen i organisasjonen.

Veiledningen til endring av inkluderende design presentert som en sirkulær illustrasjon med syv sirkler

Endringsveilederen tar utgangspunkt i resultatet fra kartleggingen av hvordan din bedrift tar i bruk inkluderende design i dag.

Veilederen er et hjelpemiddel som støtter designledere og seniordesignere i å implementere endringer i organisasjonen og forbedre inkluderende designpraksis.

Under følger en trinnvis prosess basert på teori om endringsledelse, og er spesielt utviklet for å supplere designernes ferdigheter. Nedenfor finner du en kort forklaring av hvert trinn.

0 VURDERING OG FOKUS

Som en forberedelse til endringsprosessen handler dette trinnet om orientering. For å gi deg innsikt i hvor inkluderende bedriften deres er i dag, har vi utviklet et eget kartleggingsverktøy som favner om flere aspekter i bedriften. Når dere har denne innsikten kan dere kombinere se det i sammenheng med organisatoriske behov, mål og ressurser, og slik ta de rette beslutningene videre i prosessen med fokus på inkluderende design.

Les mer og start kartleggingen

1 OPPFORDRING TIL HANDLING

På dette trinnet utdypes det hvorfor det er nødvendig å iverksette tiltak og det skapes en visjon om hva som er hensikten med tiltaket. Dette er også et egnet øyeblikk for designlederne til å uttrykke seg som tankeledere. 

2 STRATEGISK JUSTERING

For å oppnå mål for inkluderende design må de justeres med organisasjonens overordnede mål. Involver relevante interessenter tidlig for å finne synergier. I denne fasen opprettes et kjerneteam til å lede endringen.

3 OMFATTENDE STØTTE

Sammen med kjerneteamet skaper og kommuniser man en overbevisende historie for å få støtte i hele organisasjonen. Åpne dører for å involvere folk og støtte grasrotinitiativer.

4 VILKÅR FOR SUKSESS

Involveringen må også komme ovenfra og ned. Et nivå av engasjement fra ledelsen, sammen med de riktige ressursene, er nødvendig for å skape endring. Lag en solid plan med fokus på målbare forretningsresultater og bruk støtten i hele organisasjonen til å kommunisere at endringen er viktig.

5 SKAP ENERGI

Endring tar tid, og for å holde folk motivert er det viktig å kommunisere kortsiktig gevinst. På dette trinnet er det også viktig å evaluere initiativene og muligens omfordele ressurser for å skape fremdrift.

6 ETABLERE STRUKTURER

Det siste trinnet handler om å sørge for at innsatsen ikke blir midlertidig. Bruk indikatorer til å evaluere forretningsverdien og velg de mest lovende initiativene. Definer strukturelle elementer som for eksempel hjelpemidler, prosesser, opplæring eller separate budsjetter for å beholde den oppnådde endringen. 

Etter å ha gått gjennom en full syklus, kan en ny vurdering utføres. Dette kan potensielt føre til nytt fokus, visjon og mål for inkluderende design i organisasjonen.

Start en ny kartlegging (ekstern side)