Hopp til hovedinnhold
Meny

Jordan tannbørsteemballasje

Jordan er et verdensledende merke innenfor både munn- og tannpleie, maling og rengjøringsutstyr. Produktdesign og emballasje er Jordans to viktigste verktøy for å tiltrekke seg kunder i butikken. Likevel gjenspeilte ikke tannbørsteemballasjen deres all innsatsen de legger ned for å lage best mulig produkter for kundene. Derfor satte de i gang med et designprosjekt for å utvikle en mer optimal og brukervennlig emballasje som skulle føre til ny innsikt, økt omsetning og styrket varemerkeprofil.

 • Nedsatt syn
 • Kognitive utfordringer
 • Barn
 • Eldre
 • Intervju
 • Workshop
 • Kontrollert observasjon
 • Nasjonalt
 • Grafisk design
Hands holding toothbrush in packaging

Virksomhet: Jordan AS

Design og brukerundersøkelser: Kode Design

Pakningsdesign: Hareide Design and E-types

Elitebrukere:
Personer med leddgikt, personer med nedsatt syn, barn og eldre

 

Metoder:
Kontrollert observasjon, intervju, workshop

15

år senere er de fortsatt en bestselger

Inkluderende design ga oss et konkurransefortrinn, og vi skiller oss nå klart fra konkurrentene.

Barn

UTFORDRING

Hvordan kan vi gjøre tannbørsteemballasjen mer brukervennlig og lettere å åpne for flere? Kan inkluderende design gjøre kommunikasjonen bedre, øke synligheten i hyllene og styrke varemerkeverdien?

ELITEBRUKERE

Elitebrukerne hadde varierende funksjonsnivå.

 • Brukere med leddgikt ga tilbakemeldinger på håndtering og åpning av pakningen.
 • Brukere med nedsatt syn ga råd om synlighet i hyllene, grafisk informasjon og hvor enkle pakningene var å åpne når man ikke ser så godt.
 • Barn prøvde ut hvor intuitive designene var og hvor mye fingerferdighet de krevde. Barn var ikke hovedmålgruppen for produktet, men kom likevel med nyttig informasjon om hvor enkle designene var å forstå.
 • Eldre med flere ulike aldersrelaterte funksjonsnedsettelser prøvde ut produktene med tanke på en rekke faktorer.
Gammel innpakning

TILNÆRMING

Det ble brukt flere ulike metoder i prosessen. For å undersøke synlighet i hyllene og grafisk design på den eksisterende pakningen, ble elitebrukerne først observert mens de besøkte butikker. I tillegg ble de intervjuet mens de prøvde ut de eksisterende tannbørstepakningene samt 70 andre typer pakninger. Prosessen ble filmet med videokamera og fotografert, og ga verdifull innsikt i problemer og hva som kunne forbedres. Det ble i tillegg holdt workshopbasert brukertesting der ulike elitebrukere vurderte hele løpet fra konseptideer til markedsklare løsninger. Fokuset på inkluderende design ga Jordan ny og nyttig innsikt som hjalp dem med å avdekke problemer, stake ut en kurs og evaluere de endelige ideene.

Den nye innsikten avdekket potensial for forbedring på en rekke områder, særlig hvordan pakningene kan bli lettere å åpne, hva slags informasjon det er viktigst å formidle og hvordan produktene kan bli mest mulig synlige i butikken. Inkluderende design handler om å samle innsikt om ulike brukerbehov slik at man kan utvikle bedre løsninger for alle. En 80-åring som liker større håndtak er antakelig ikke alene om å ønske seg bedre grep. Når en kunde med leddgikt prøver å åpne pakningen i butikken og henger den pent på plass igjen når det ikke går, kan gi veldig verdifull innsikt å jobbe med for å forbedre funksjonaliteten på emballasjen.

Designprosessen fulgte syv trinn, fra designundersøkelse til utvikling:

 1. Det ble utviklet et kriterierverktøy for å sørge for at avgjørende faktorer ble tatt tak igjennom hele prosessen.
 2. Elitebrukerne rangerte hvor lett pakningene var å åpne og hvor enkelt det var å se åpningspunktet. Alle sammen ga den gamle pakningen lav skår.
 3. Det ble gjort innledende undersøkelser av elitebrukere, med naturlig observasjon, kontrollert observasjon og intervjuer. Metodene ble kombinert og modifisert for å gjøre interaksjon med elitebrukerne bedre.
 4. Det ble utviklet designkonsepter med utgangspunkt i erfaringene til elitebrukerne. Disse ble rangert med kriterieverktøyet.
 5. De nye konseptene ble prøvd ut av de opprinnelige elitebrukerne for å sikre at deres behov ble dekket.
 6. Det ble holdt en intern workshop hos Jordan for å velge ut løsninger og jobbe videre med dem.
 7. Elitebrukerne prøvde ut det endelige designet før produksjon.
Den nye innpakningen

RESULTAT

Jordan samlet verdifull innsikt om hvordan emballasjen kan bli lettere å åpne, hva slags informasjon det er viktigst å formidle og hvordan produktene kan bli mest mulig synlige i butikken. Prosjektet resulterte i en mer brukervennlig tannbørstemballasje som er lettere å åpne for flere. Dette førte til økt omsetning og styrket varemerket, noe som viser at inkluderende design lønner seg. En inkluderende design tilnærming ga ny innsikt, økt lønnsomhet og en sterkere varemerkeprofil.