Hopp til hovedinnhold
Meny

Aftenposten Junior

Aftenposten Junior ble lansert for å møte den økende etterspørselen etter nyheter som var så enkelt formidlet at barn og unge kunne forstå dem. Løsningen ble et produkt med en kvalitet helt på høyde med de beste nyhetskildene for voksne, designet for barn.

  • Barn
  • Intervju
  • Nasjonalt
  • Grafisk design

Oppdragsgiver: Guri Leyell Skedsmo, redaktør, Aftenposten Junior

Design: Christen Pedersen, Art Director, REDINK AS

Elitebrukere:

Primary and secondary school children

 

Metoder:

Brukerundersøkelser

 

Priser:
Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien Grafisk design (2017).

30.000

eksemplarer trykket i 2018

UTFORDRING

Det er ofte dem med det største behovet som får minst oppmerksomhet.

Barn og unge eksponeres i dag for en konstant strøm av informasjon via digitale medier. Likevel har hele den norske mediebransjen ignorert dem som forbrukere av nyheter. I 2011 tok sjefredaktøren i Aftenposten utfordringen og besluttet at avisen måtte ta samfunnsansvaret sitt på større alvor, og tilby barn nyheter tilpasset deres behov.

Nå som målgruppen har vent seg til det informative lavterskeldesignet til Aftenposten Junior, må redaksjonen hele tiden videreutvikle tjenesten for å holde på leserne og tiltrekke seg nye. Flere av de visuelle teknikkene er velkjente innenfor salg og markedsføring, men er tilpasset for å gjøre prosjektet samfunnsnyttig. Prosjektet viser hvordan inkluderende design kan gjøre det lettere å kommunisere på tvers av alder, kultur og etnisitet.

AP junior
Komplekse temaer gjøres forståelige.

TILNÆRMING

Allerede i starten av prosjektet gjorde redaksjonen brukerintervjuer både i planleggings- og verifiseringsfasen av hver utgivelse.

Målgruppen er hovedsakelig elever i barne- og ungdomsskolen. Et eksempel på en tilbakemelding er: «Hvis det ikke ser bra ut, gidder jeg ikke å lese det.»

Det visuelle uttrykket var derfor helt avgjørende for å gjøre avisen tilgjengelig og tiltalende for målgruppen. Det viste seg at de ville ha nyhetene forklart, men at en slik tjeneste foreløpig ikke fantes.

Barn reagerer ikke bare på visuelle stimuli, men er også svært opptatte av det taktile. De vil ha tykt papir som de kan tegne på og rive i. Under intervjuene kom det også frem at det ville være en fordel å tilby en papiravis til en målgruppe som ellers stort sett bruker digitale medier. Mange foreldre begrenser tiden barna får bruke på digitale enheter, og derfor ble det å kunne sitte og lese en trykt avis sett som noe positivt. I tillegg synes barn ofte det er spennende å få noe i posten og liker å samle lesestoffet i permer.

Det å designe nyheter basert på universell utforming handler ikke bare om taktilitet og det visuelle, men også om å bruke språket på en måte som gjør nyhetene tilgjengelige for alle. Aftenposten Junior tilbyr balansert journalistikk uten moralsk pekefinger. Det er en kunst å gå grundig inn i et tema og samtidig oppsummere de viktigste punktene uten å overforenkle. Med de rette verktøyene er det likevel mulig for redaksjonen å gjøre komplekse temaer forståelige.

Det er en utrolig kompleks verden, og det er hardt arbeid å skrive kort og forståelig om den. Barn har rett til å få nyheter, og vi leser mye om formidling av nyheter til barn. Barn aksepterer verden som den er og at det ikke er noe de kan gjøre med den. Men med kunnskap kan man jo selvsagt forandre verden. De oppdager kraften i det å delta og kunne påvirke.

Visuelt
Flere av de visuelle teknikkene er velkjente innenfor salg og markedsføring, men er tilpasset for å gjøre prosjektet samfunnsnyttig.

RESULTAT

Ved hjelp av grafiske designverktøy har avisen blitt en suksess og leses nå av både barn og voksne – også personer med norsk som andrespråk. Den har blitt en viktig inngangsport til norsk språk, samfunnsliv og kultur for dem som trenger enkel og direkte formidling uten at viktig informasjon går tapt.

Aftenposten Junior har nå fått konkurranse. Selv om designet ble utviklet for noen år siden, har prinsippene bak stått seg, noe som viser at et universelt utformet rammeverk kan brukes på mange ulike måter og bidra til å skape innovativt og kreativt innhold. De visuelle teknikkene gjør det enklere å lese de mest omfattende nyhetssakene.

Designerne og redaksjonen har utviklet et sett verktøy for å formidle nyhetene. Tagger, titler og bilder fungerer som en del av brødteksten, eller bare som en faktaboks. Ordforklaringer, bildetekster og andre enkeltstående elementer spiller en viktig rolle når de settes sammen. Spørsmål og svar presenteres i intervjuformat slik at leserne både kan konsentrere seg og reflektere over hva de leser. Avisen har også brukt tegneserier som en nyskapende måte å formidle nyheter på.

Forside AP junior
Målgruppen er hovedsakelig elever i barne- og ungdomsskolen.