Hopp til hovedinnhold
Meny

Kolonial.no

Nettbutikken Kolonial.no har utviklet en spesialtilpasset talefunksjon. Det er en liten revolusjon for blinde og svaksynte, som før måtte ha hjelp til å finne frem til varene i butikken.

  • Tjenestedesign
  • Nedsatt syn
  • Interesseorganisasjoner
  • Nasjonalt

Design:
Mats André Kristiansen, markedssjef, Kolonial.no AS og Andreas Skaranger, produktsjef, Kolonial.no AS.

Elitebrukere:

Norsk Blindeforbund og svaksynte

Metoder:

Inkluderende design i designprosessen

 

Priser:
Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien Tjenestedesign (2017).

Når ut til

40%

av den norske befolkningen

UTFORDRING

Da Kolonial.no ville prøve seg på dagligvarehandel på nett, hadde allerede tilsvarende tjenester eksistert i noen år, men med begrenset suksess. Før bredbåndsnett ble en realitet, tok det gjerne lengre tid å handle på nett enn faktisk å gå på butikken. I Sverige og Storbritannia var de imidlertid litt lenger fremme på dagligvarehandel på nett, og flere av løsningene der hadde betydelig markedssuksess. Det viste at det fantes et potensial for denne typen tjeneste i Norge.

Bilde av varebil og leveringsplan
Kolonial.no har blitt Norges ledende dagligvarebutikk på nett og er foretrukket av et mangfold av kunder med svært ulike behov.

TILNÆRMING

Ti gründere grunnla foretaket i 2014. Syv av dem hadde teknologibakgrunn, enten som utviklere eller designere.

Vi ser på oss selv som et teknologiselskap som selger dagligvarer, og ikke det motsatte.

Med denne typen intern kompetanse på plass til å utvikle ideen, tok de raskt i bruk tilgjengelig teknologi for å forbedre andre aspekter ved netthandel ytterligere ved å gjøre løsningen mer funksjonell.

Tjenesten ble lansert på Telenor Arena og ved Aker Solutions, med noen tusen medarbeidere som en første testgruppe. Hver dag kjørte gründerne ut dagligvarer til testkundene, som fortløpende kom med tilbakemeldinger på blant annet brukervennlighet og effektivitet. Slik kunne de bygge opp et lite, men velfungerende lager allerede tidlig i prosjektet.

Inkluderende design basert på prinsipper om universell utforming har gitt en løsning som kan brukes av alle og sikrer at den kundevennlige tilnærmingen er bygd inn i systemet snarere enn å fungere som et tillegg. Kolonial.no ble derfor litt overrasket da generalsekretæren i Norges Blindeforbund ringte og fortalte at tjenesten gjorde at blinde for første gang kunne kjøpe mat uten hjelp.

UTFORDRINGER

For blinde og svaksynte kan enhver ny oppdatering være et mulig hinder, siden de da må endre innlærte mønstre. Kolonial.no mener at det er helt avgjørende å gjøre tjenesten enda mer effektiv, men ikke uten å rådføre seg med kundene for å forsikre seg om at endringen er relevant, godt gjennomtenkt og solid fundert. Det er derfor de samarbeider tett med Norges Blindeforbund.

En kvinne ser på telefonen sin
Med denne typen intern kompetanse på plass til å utvikle ideen, tok de raskt i bruk tilgjengelig teknologi for å forbedre andre aspekter ved netthandel.

RESULTAT

Fordi selskapet har lyktes så godt med å lage en inkluderende løsning, er de ansatte stolte av og lojale mot varemerket, og jobber hele tiden for å gjøre brukeropplevelsen mer intuitiv. Kolonial.no har blitt Norges ledende dagligvarebutikk på nett og er foretrukket av et mangfold av kunder med svært ulike behov.