Hopp til hovedinnhold
Meny

Yr.no: inkluderende værvarsling

Alle snakker om været, og yr.no forteller oss hva slags vær vi har i vente. Nettstedet har opptil 10 millioner unike brukere hver uke og har virkelig gitt oss noe å snakke om.

 • Tjenestedesign
 • Interaksjonsdesign
 • Nedsatt syn
 • Kognitive utfordringer
 • Profesjonelle
 • Undersøkelsessett
 • Naturlig observasjon
 • Evaluering
 • Kontrollert observasjon
 • Nasjonalt
 • Internasjonalt

Virksomhet: NRK og Meteorologisk institutt

Bakgrunn: Hensikten med å lansere yr.no var å gjøre værinformasjon tilgjengelig for alle. Målet var å tilby værvarsler som var mye mer komplekse og nøyaktige enn hva brukerne var vant til.

Elitebrukere:

Synshemmede, personer med lese- og skrivevansker, et stort antall mennesker med forskjellige behov

 

Metoder:

Research, observering, brukertesting

 

Priser:
Yr.no vant Innovasjonsprisen for universell utforming i 2011, kategorien Tjenester og interaktiv design.

99%

 

av nordmenn vil tenke på Yr.no hvis du spør dem om været

Vi visste fra starten av at vi ville få mange slags brukere.

UTFORDRING

I 2007 gjorde Meteorologisk institutt alle dataene sine tilgjengelig for publikum. Samtidig ble www.yr.no lansert. Det var et samarbeidsprosjekt mellom instituttet og NRK. Sammen satt de med en enorm mengde data og en real utfordring. Ingen hadde utarbeidet så detaljerte værvarsler for så mange mennesker før, men samarbeidspartnerne var helt sikre på at det var mulig.

Meteogram

TILNÆRMING

Allerede fra begynnelsen av var det klart at den nye værvarslingstjenesten ville ha mange typer brukere. For å lage et design som ville passe for flesteparten av dem uten å diskriminere for eksempel dem med nedsatt syn, valgte designerne store kontraster, en tydelig skrifttype i stor størrelse, tydelige sideinndelinger og en meny som var lett å navigere i.

Meteorologisk institutt visste av erfaring at svært få forstår de grafiske fremstillingene av værvarslene. Derfor begynte prosjektgruppen å jobbe med å forenkle og utvide de eksisterende grafikkene og lage håndtegnede skisser som de benyttet i brukerundersøkelser. Skissene ble prøvd ut på et tilfeldig utvalg personer på togstasjoner, på gaten og andre steder. Fordelen med slike skisser var at det gikk raskt å tegne dem, og at de var enkle å endre på.

I juni 2007 hadde yr.no en myk lansering, slik at prosjektteamet kunne luke ut feil og problemer som man må forvente i en så kompleks tjeneste. Øverst på siden var det en stor, rød tekstboks der det sto at det kunne forekomme feil i dataene og at man ønsket tilbakemeldinger fra brukerne. Etter hvert som ryktene gikk om det nye nettstedet, strømmet tusenvis av e-poster inn, og mange inneholdt forslag til endringer. Disse tilbakemeldingene var til stor hjelp i arbeidet med å gjøre nettstedet bedre og bringe tjenesten til det den er i dag.

Etter at yr.no hadde vært på nett i to år, ble den første profesjonelle brukertesten i lab utført. Der ble et stort antall personer observert mens de navigerte seg frem på nettstedet.

For virkelig å utfordre løsningen, ble den hovedsakelig prøvd ut på personer uten høyere utdanning eller spesielle datakunnskaper. Ut fra testen konkluderte teamet med at svært få av brukerne så på grafene, men heller foretrakk tabellene. De så også at personer med lese- og skrivevansker naturlig gikk til menyen i stedet for å skrive inn navn på steder i søkefeltet.

Altfor mange tester handler om hva brukerne mener om selve løsningen, og ikke om hvorvidt de forstår innholdet.

Nord-europa

RESULTAT

Erik Bolstad mener at yr.no tilbyr nordmenn en mye bedre værvarslingstjeneste enn de fleste andre i Europa . Etter at yr.no ble lansert, har flere nye norske nettsteder prøvd å etterligne tjenesten.Dette gjør at man i Norge har tilgang til flere kilder til værinformasjon enn i de fleste andre land, og Norge har blitt ledende i Europa på nettbasert værvarsling.

Yr.no er en stor suksess og brukes av stadig flere. Pr. i dag er omtrent halvparten av brukerne norske, mens den andre halvparten enten er svenske eller bosatt andre steder i verden. Nettstedet har en avansert oppbygning for å tilfredsstille personer med ulikt kunnskapsbehov, fra dem som klikker innom for å sjekke dagens vær til dem som ønsker detaljerte værdata.

Det innholdsrike nettstedet var det første i verden som tilbød store og detaljerte time-for-time-værvarsler, og er fremdeles verdensledende på å formidle værvarsler.

Yr.no vil aldri være ferdig utviklet, og vi håper at brukerne fortsetter å gi oss tilbakemeldinger og fortelle oss hva de ønsker seg.

Webside yr.no