Hopp til hovedinnhold
Meny

FINN.no

FINN.no har blitt Norges største markedsplass på nett, og det innebærer at de har et visst samfunnsansvar.

  • Tjenestedesign
  • Interaksjonsdesign
  • Nedsatt syn
  • Interesseorganisasjoner
  • Workshop
  • Nasjonalt

Design: Lotte Johansen, seniorutvikler, FINN.no og Maiken Solberg Olsen, produktsjef, FINN-apper i FINN.no

UU-team FINN.no: David Håsäther, utvikler, Camilla Røhme, interaksjonsdesigner, Sofia Hussain, interaksjonsdesigner, Tor-Martin Storsletten, utvikler, Ingrid Vestby Fredriksen, visuell designer

Elitebrukere:

Norges Blindeforbund, tilbakemeldinger fra 6 millioner FINN.no-brukere

 

Metoder:

Workshops, inkluderende design i designprosessen

 

Priser:
Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien Informasjon og interaksjonsdesign (2017).

Effekt:

1,3 mill.

unike brukere per uke

Vi jobber proaktivt med å innføre universell utforming i ledelsen som et designledet premiss. En annen vesentlig del av gruppens mandat er å videreformidle kunnskap, erfaring og ideer om universell utforming til designere og interne utviklere, og i tillegg har vi inngått et samarbeid med Schibsted.

Skjerm

UTFORDRING

Å sørge for at alle får tilgang til arbeids-, eiendoms- og bruktbilmarkedet på nett. Etter at skjermleserteknologien kom, har løsningene deres åpnet markedet for flere, også blinde og svaksynte.

Skjerm 3

TILNÆRMING

Ved innføring av lovgivning for universell utforming for IKT i 2014, etablerte FINN.no en intern designgruppe for universell utforming som skulle gjøre tjenesten bedre.

Utviklerne i FINN.no deltok på workshoper der løsningene deres ble prøvd ut ved simulering av funksjonsnedsettelser. For eksempel brukte de digitale forstørrelsesglass til å teste hvordan tunnelsyn påvirket hvordan designene ble oppfattet. Dette gjorde det lettere å forstå problemer knyttet til små skjermer eller hvordan personer med synsnedsettelser eller nevrologiske tilstander opplever designene. I denne prosessen ble også forvirrende og tvetydig språk endret for å unngå misforståelser, samt at navigering via tastatur og negative farger ble prøvd ut.

FINN.no har seks millioner brukere hver uke, og registrerer også hvordan disse bruker tjenesten. FINN.no-appen alene har over 1,3 millioner unike brukere hver uke. Selskapet samarbeidet med Norges Blindeforbund om å utføre tester som er gjennomført over flere år.

FINN.no har en blind medarbeider som løpende prøver ut ideer, og i tillegg tester teamet løsninger på voksne med nevrologiske tilstander slik som autisme.

Fordelen med Finn-appen er at hver enkelts behov kan møtes ved hjelp av funksjonene i telefonen og støtten som tilbys, for eksempel pushvarsler og stedstjenester.

Skjerm 4

RESULTATER

FINN.no har innovert ved å reagere raskt på teknologiske endringer, og gjennom årene har de utviklet et helt økosystem av tjenester som de kontinuerlig forbedrer og utvikler. Bilder og ikoner brukes til å forsterke informasjon visuelt, og designmønstrene er gjenkjennelige med lett forståelige tekster og lenker. Bildevisningene er responsive, teksten er selvforklarende og appen husker uten problemer oppgaven som ble påbegynt.

Appen er tilpasset skjermlesere som ofte brukes av personer med nedsatt syn. Meldinger og søketreff blir ofte kommentert med avsenderens navn og tid.