Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 7: Tilbakemelding fra brukerne

Evaluering med brukere bør gjentas jevnlig gjennom utviklingsprosessen, men på dette stadiet, når designet er nesten fullført, bør du få brukerne til å gi konkrete tilbakemeldinger på de ferdige ideene.

tilbakemelding fra brukerne

Straks konseptene har blitt til gjennomførbare løsninger og du har tatt tak i utfordringer knyttet til materialer og produksjon, bør du få en endelig godkjenning. Realistiske prototyper eller fullskalamodeller bør prøves ut av mange ulike brukere for å validere designløsninger, registrere de første reaksjonene fra mulige kunder og finjustere detaljene. Sett av tid til å gjøre noen siste justeringer ut fra tilbakemeldinger fra brukerne.

METODER

  • Utprøving på stedet: Be brukerne om å komme til deg for å prøve ut prototyper. Dette kan de gjøre alene eller i fokusgrupper. Dette vil gjøre det enklere å registrere tilbakemeldinger, men du får ikke se prototypene bli brukt i en ekte kontekst.
  • Utprøving utenfor kontoret: Be brukerne om å ta med seg prototyper og prøve dem ut i en ekte kontekst eller over en lenge periode. Dette kan gi deg et mer realistisk bilde, men samtidig kan det bli vanskeligere å fange opp tilbakemeldingene.
  • Undersøkelsesmetoder: Bruk de samme undersøkelsesmetodene som tidligere, men med et nytt fokus. Nå bruker du dem ikke til å innhente innsikt, men til å evaluere konsepter.
  • Massemarked: Be andre enn elitebrukerne dine om å prøve ut prototypene for å se om de kan appellere til flere. Trekk inn mange ulike vanlige brukere.

SLUTTRESULTAT

Bruk denne aktiviteten til å bekrefte at designløsningene dine fungerer og prøve ut detaljer, brukervennlighet og egenskaper. Aktiviteten hjelper deg med å sørge for at designet styres av brukernes behov helt frem mot produksjonsstart. Dermed får du et mer gjennomtenkt og markedstilpasset resultat. Det blir også lettere å fange opp feil tidlig.