Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 3: Avdekk behov

Her skal du sette planen din ut i livet og gå ut og jobbe med brukerne. Du skal fordype deg i andres liv og prøve å forstå hva de strever med, trenger, ønsker og håper på.

I denne aktiviteten er det mange teknikker du kan bruke for å engasjere og komme brukerne nærmere inn på livet. Selv om du er ute etter kunnskap, skal du ikke behandle folk som forskningsobjekter, men med respekt og som de verdifulle bidragsyterne de er. Innsikten de gir deg, vil kunne inspirere deg i neste aktivitet.

Lærer snakker med student

METODER

  • Planlegging: Ta kontakt med brukerne og avtal å treffes. Still godt forberedt, og sørg for at brukerne har skrevet under på eventuelle samtykkeskjema og forstår hva de skal gjøre.
  • Gjennomføring: Oppsøk brukerne og gjør undersøkelsene. Her kan du benytte for eksempel spørreskjema, nettfora, observasjon (naturlig og kontrollert), intervjuer, undersøkelsessett og seminarer.
  • Hold fokus: Ha hovedspørsmålet ditt i tankene, men utforsk gjerne også litt bredere. For eksempel kan det være at du oppdager noe om konteksten som du ikke visste, men som er relevant for det du vil finne ut.
  • Metodejusteringer: Ikke vær redd for å forandre på planen din eller hovedspørsmålet. Hvis du ikke finner informasjonen du trenger eller undersøkelsen tar en ny og spennende vending, kan du forandre planen deretter. Bygg videre på det du erfarer.

SLUTTRESULTAT

Når du er ferdig med denne aktiviteten, bør du ha innhentet store mengder kvalitative data fra menneskene du har jobbet med. Denne informasjonen må du loggføre og lagre på en måte som gjør den lett å finne og analysere senere. Her er det viktig ikke å bli overveldet av de store mengdene brukerdata.