Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 2: Design undersøkelse

Poenget med design undersøkelsene dine er å innhente en betydelig mengde med innsikt fra brukerne du bestemmer deg for å jobbe med. Ta deg tid til å planlegge undersøkelsene dine godt. Dårlig planlagte undersøkelser vil gi mangelfulle resultater og er ikke kostnadseffektive.

Planlegger du nøye, er sjansen større for at du lykkes og unngår vanlige feil. Ta utgangspunkt i hvordan du oppfatter konteksten, og tenk på hva du har behov for å vite, hvordan du kan få vite det og hvem som skal fortelle deg det. Planlegg ut fra hvor tilgjengelige brukerne er og hvor mye tid og ressurser du kan bruke.

Planlegge undersøkelsene

METODER

  • Still spørsmålet: Finn ut hva hovedspørsmålet ditt er. Gå gjennom kunnskapen du allerede har og velg ut den med størst potensial. Snu kunnskapen du sitter på, til et spørsmål.

For eksempel:
«Berit (76) får sønnen sin til å hjelpe henne med å montere de nye hyllene hun har kjøpt.» Her kan spørsmålet være: «Hvorfor liker ikke eldre å bruke elektriske verktøy?»

  • Finn fokuset: Kartlegg viktige problemstillinger. Forstå de ulike sidene ved det du vil undersøke og se det fra alle synsvinkler. Her kan du bruke tankekart, lister, idémyldring og andre kreative metoder. I eksempelet over kan du for eksempel spørre: Er verktøyene for tunge? Er hun bekymret for om det er trygt? Eller handler det bare om at hun har lyst til å treffe sønnen sin?
  • Lag rammeverket: Utarbeid kriterier for å finne brukere. Dette kan være en enkel x/y-graf, en plansje eller en tabell. I eksempelet kan du se på forskjeller i alder, kjønn og erfaring med elektrisk verktøy.
  • Velg ut brukerne dine: Kartlegg mulige elitebrukere og finn ut hvor i rammeverket ditt de befinner seg. Prøv å variere. I eksempelet over kan utvalget bestå av å se på eldre som aldri har brukt elektrisk verktøy og på dem som har erfaring med å bruke det.

SLUTTRESULTAT

Denne aktiviteten vil gi deg et solid grunnlag for brukerinvolvering og hvordan ta dette videre. Du vil kunne organisere temaene du vil se nærmere på, i rammeverk som er skissert og utvikle kriterier for å velge ut brukere. Du vil også kunne finne ut hvilke metoder du skal bruke.