Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 5: Formuler briefer

I denne aktiviteten skal du ta de rangerte ideene eller temaene fra forrige aktivitet og omsette dem i designinstrukser. Velg ut retningene med størst potensial og finn ut hvilke utfordringer som må løses.

Formuler briefer

Skriv designinstrukser som tar hensyn til kunnskapen du har bygd opp og henvis til prosjektets opprinnelige mål eller visjon. Bygg videre på de ideene som har størst sjanse for å bli lønnsomme for virksomheten. Rådfør deg gjerne med kolleger for å få andre synspunkter. Pass på å beholde brukerperspektivet når du skriver briefer, og bruk gjerne direkte sitater hvis det trengs.

METODER

  • Suksesskriterier: Lag en liste over kriterier for instruksen. Disse vil være viktige når du skal vurdere hvor vellykket resultatet ble og kan brukes til å evaluere og velge ut ideer gjennom designprosessen.
  • Skriv instrukser: Definer målene eller hvilke utfordringer som skal løses. Beskriv temaet for hver instruks nøye. For eksempel bør du ikke skrive «ideen min kommer til å gjøre hverdagen bedre for folk», men heller noe slikt som «målet med ideen min er å få skolebarn til å drikke mer vann, slik at de konsentrerer seg bedre». Du bør kunne oppsummere instruksen i to eller tre setninger.
  • Velg ut instrukser: Velg hvilke briefer som skal utvikles videre. Bruk listen over kriterier til å velge ut ideene med størst potensial.

SLUTTRESULTAT

Etter denne aktiviteten skal du ha skrevet detaljerte briefer for ulike kreative retninger. Dette er begynnelsen på den tradisjonelle utviklingsprosessen, men med et solid dokumenterbart brukerfokusert grunnlag å gå ut fra. På dette stadiet er det brukerne som er drivkraften bak instruksene og designretningen du skal gå, og det vil sikre at du svarer på riktig spørsmål.