Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 4: Kartlegge kunnskap

Nå som du har samlet inn informasjon fra brukerne, må du kartlegge den. Gå gjennom og analyser all informasjonen for å finne sentrale temaer og muligheter. Hvis du klarer å hente ut den rette kunnskapen, vil den kunne gi opphav til nye ideer eller design.

kartlegge kunnskap

Det er viktig at du får noe fornuftig ut av informasjonen du har samlet inn. Ikke alt vil være relevant. Skill mindre viktig informasjon fra informasjon som er betydningsfull eller inspirerende. Ha hovedspørsmålet i bakhodet når du sorterer informasjonen. Ikke vær redd for å forkaste informasjon som er uinteressant.

METODER

  • Vurder informasjonen: Skaff deg oversikt over all informasjonen du har samlet inn. Se hva du har loggført og analyser eventuelle hull. Gjør flere undersøkelser hvis hullene må fylles. Gå gjennom fotografier, videoer og intervjuer for å skille innsiktsfull informasjon fra bakgrunnsinformasjon.
  • Organiser informasjonen: Sorter informasjonen på en måte som vil gjøre den lett tilgjengelig for deg og resten av teamet. Arkiver informasjon som du kanskje ikke trenger til dette prosjektet – den kan komme til nytte i andre prosjekter.
  • Visualiser informasjonen: Let etter mønstre og temaer. Legg frem alt du har plukket ut slik at du kan sammenlikne. Se etter naturlige grupperinger, felles temaer og kryssreferanser når du sorterer. Presenter materialet med visuelle hjelpemidler, ikke bare med lister eller regneark. Bruk alternative kartleggingsverktøy.
  • Ranger informasjonen: Sorter behov og funn i prioritert rekkefølge. Sett opp en liste over kriterier for å rangere kunnskap som svarer på hovedspørsmålet ditt. Det kan hende at undersøkelsene dine gjør at det dukker opp andre muligheter, så omformuler hovedspørsmålet hvis det trengs. Vær streng når du plukker ut de viktigste resultatene. Diskuter dem gjerne med andre utenfor prosjektet for å få et nytt perspektiv.

SLUTTRESULTAT

Etter denne aktiviteten bør du ha gjort noen nye dokumenterbare oppdagelser basert på brukerinnsikt og erfaring. Dette kan være temaer, problemer eller interessante løsninger som brukerinvolveringen har avdekket. Bruk dem som utgangspunkt for nye ideer og til å skrive designbriefer. På dette stadiet er ideene og briefene gjerne relativt brede, men vil snart føre i spesifikke designretninger. Nå vil du ha en forståelse av hovedtemaer og problemstillinger.