Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 6: Bygg scenario

Denne aktiviteten er et supplement til den tradisjonelle idégenereringen i en typisk designprosess. Bruk innsikten du har innhentet til å bygge scenarioer som gjør det lettere å se ting fra brukernes ståsted.

Bygg scenario

Scenariobygging hjelper deg å huske innsiktene du har hentet inn fra brukerne dine og passe på at det er deres behov og ønsker som ligger til grunn for prosessen. Generer ideer som svarer på scenarioene og test ut ideer ut fra et bestemt brukerperspektiv. På den måten kan du vurdere hvilke ideer som vil fungere mye tidligere i prosessen.

METODER

  • Brukerprofilering: Finn ut hva som er de viktigste personlighetstrekkene til hver enkelt bruker og hva som driver dem. Tenk på hva som er viktig for hver enkelt og oppsummer de mest fremtredende personlighetstrekkene.
  • Personas: Lag fiktive karakterer basert på undersøkelsene dine og ekte brukere. Du bør ha god oversikt over hvordan de tenker og reagerer på ulike situasjoner.
  • Historiefortelling: Visualiser scenarioer for å utforske en idé. Skisser sekvenser av hvordan og hvor ideen kan komme til å bli brukt. Her er det viktig å beskrive de viktigste karakterene og konteksten nøye.
  • Rollespill: Innta brukerens perspektiv. Forestill deg at du er brukeren og spill ut scenarioer der du reagerer slik du tror brukeren ville ha reagert. Få andre i teamet til å hjelpe deg, eller spill ut «scenen» i den faktiske konteksten.
  • Repeter kunnskap fra innsiktsbanken: Ha brukerinvolveringen friskt i minne. Gå jevnlig tilbake til informasjonen du har samlet inn for å repetere og hente inspirasjon.

SLUTTRESULTAT

Etter denne aktiviteten bør du ha en rekke konsepter, ideer og scenarioer som er drevet frem av brukernes behov, men der du også har tatt hensyn til andre faktorer som er viktige i et forretningsperspektiv. Aktiviteten vil hjelpe deg med å svare på instruksen på nye og spennende måter, visualisere løsninger og prøve dem ut fra brukerens perspektiv.