Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 1: Forstå Kontekst

Denne aktiviteten vil gjøre det lettere å forstå konteksten rundt problemstillingen du vil vite mer om. Den vil gi deg et solid grunnlag for det videre arbeidet samt brukerfokusert innsikt som kan bestemme veien videre.

Folk på trikken

Før du går i gang med et prosjekt, er det viktig å forstå markedet du opererer i og se det fra brukernes perspektiv. Dette vil hjelpe deg med å formulere en visjon for prosjektet, se hvordan du kan gjøre det eksisterende tilbudet bedre og sikre at ideene dine er relevante for den virkelige verden. Tar du deg tid til å gjøre dette riktig, vil du kunne danne deg et godt grunnlag for resten av prosessen.

METODER

  • Søk i litteratur: Undersøk hva slags informasjon som allerede finnes. Se på trender, søk på nettet, les bøker og vitenskapelige publikasjoner og undersøk hva som er publisert i media.
  • Markedsundersøkelser: Finn ut hvem som inngår i konteksten du har tatt for deg. Se på markedsføringsdata, statistikk, spørreundersøkelser og informasjon hentet fra store populasjoner.
  • Kartlegg konkurrentene: Finn ut hvilke andre virksomheter som opererer i feltet. Se på eksisterende design for å finne hull eller nisjer i markedet og analyser nåværende løsninger. Du kan også se på hvordan andre bransjer har løst lignende problemstillinger.
  • Innledende brukerbesøk eller observasjon: Se hvordan folk oppfører seg i den aktuelle konteksten. Utforsk erfaringene deres og finn de viktigste interesseområdene. Dette kan du gjøre gjennom nettfora, telefonintervjuer eller naturlig observasjon.
  • Gå inn i konteksten: Utforsk problemstillingene direkte. Fordyp deg i situasjonen ved å oppleve den selv. Bruk dine egne produkter eller tjenester og snakk med andre som er i kontakt med dem, som salgsmedarbeidere, distributører og brukere.

SLUTTRESULTAT

Ved å gjennomføre denne aktiviteten vil du kunne finne ut hva du skal undersøke nærmere. Så kan du sette deg klare prosjektmål og få en pekepinn på hvordan du skal nærme deg problemstillingen. Du vil også kunne vurdere om du har forstått konteksten riktig og eventuelt gjøre justeringer. Kanskje vil du også oppdage muligheter du ikke har sett før.