Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 8: Bygg ressurser

Samle og lagre all kunnskapen du har innhentet – også informasjon som ikke ble brukt i akkurat dette prosjektet. Materiale du har samlet inn underveis, kan bli relevant for andre områder av virksomheten.

Bygg ressurser

Aktivitetene du har gjort med brukerne har gitt deg innsikt og erfaring som kan videreføres til andre prosjekter og brukes av kolleger. Dette materialet bør organiseres og lagres slik at det er lett tilgjengelig, enten fysisk eller digitalt. Undersøkelsene dine av elitebrukere kan brukes som ressurs og referanse for fremtidige prosjekter og bli en del av en innsiktsbank for virksomheten. Informasjon som ikke kan brukes i ett prosjekt, kan bli uvurderlig i et annet, så sørg for å arkivere den til senere bruk.

METODER

  • Bildebibliotek: Samle og sorter stillbilder og videoopptak etter tema eller stikkord på en måte som gjør dem enkle å finne og hente frem. Ikke last opp alt av rådata, men velg ut materialet som er mest interessant og relevant.
  • Innsiktsbank: Lag en database med innsikten du har innhentet gjennom undersøkelsene dine. Dette kan være sitater fra brukere, ideer du har fått eller problemer som er formulert.
  • Persona bibliotek: Det å skape karakterer eller persontyper basert på ekte brukere kan hjelpe deg med å skrive mer inkluderende instrukser og prøve ut ideer i andre prosjekter. Pass på at persontypene er troverdige og har en mangefasettert personlighet. Skriv hva de liker og ikke liker, og nevn for eksempel hva slags fysisk funksjonsnivå de har.
  • Katalogiser uutforskede ideer: Brukerinvolvering vil ofte avdekke ideer som er ny og spennende, men ikke nødvendigvis relevante for den aktuelle instruksen. Loggfør dem til senere – de kan passe perfekt i et annet prosjekt.

SLUTTRESULTAT

Etter denne aktiviteten skal du ha en database med brukerfokusert innsikt i form av sitater, bilder og video. Denne kunnskapen kan bli en verdifull ressurs for virksomheten, både i nye prosjekter og for å holde fokus på inkluderende design. Nyskapingen som denne prosessen driver frem, kan også være av verdi for oppdragsgiverne dine. Det viktigste med denne aktiviteten er likevel at du slipper å starte på null neste gang.