Hopp til hovedinnhold
Meny

Store norske leksikon (SNL)

I 2010 befant Store norske leksikon (SNL) seg i en krisesituasjon. Det ble solgt stadig færre eksemplarer av den trykte utgaven av leksikonet, og derfor ble det bestemt at det skulle utvikles en nettbasert versjon.

  • Interaksjonsdesign
  • Barn
  • Profesjonelle
  • Undersøkelsessett
  • Nasjonalt
Frontpage

Virksomhet: Store norske leksikon AS

Prosjektteam: Sjefredaktør: Anne Marit Godal, kommunikasjonssjef: Ida Jackson, prosjektleder og redaktør: Georg Kjøll

Design: Netlife Research og WJA

Prosjektteam, byrå: Fra Netlife: interaksjonsdesigner: Ida Aalen. Grafisk designer: Thord Veseth Foss. Fra WJA: utviklings- og daglig leder Wilhelm Joys Andersen, programmerer Erling Linde og utvikler Peter Kördel

Elitebrukere: 
Studenter og elever på barneskoler

 

Metode:
Fokusgruppe, utvidet brukertesting

300,000

leste artikler daglig

UTFORDRING

Nettløsningen levde imidlertid ikke opp til publikums forventninger, og selskapet ble bombardert med negative tilbakemeldinger. Dermed ble det opprettet et eget redigeringsteam som skulle «begrense skaden», med nye eiere og nye ansatte. Målet var å stake ut en helt ny kurs for leksikonet. Med pengestøtte fra Sparebankstiftelsen og Fritt Ord fikk de tre år på å vise at nettutgaven hadde livets rett og vinne tilbake misfornøyde brukere.

Sommeren 2011 ble designbyrået Netlife Research involvert i prosessen med å hjelpe SNL videre.

Vi lyttet til det brukerne våre fortalte oss i sosiale medier. Da vi spurte dem hva de syntes om SNL.no, fikk vi over 200 svar fra folk som var svært kritiske.

Nettbrett

TILNÆRMING

Stiftelsen Fritt Ord ønsket å ta vare på Norges kunnskapsarv og leksikonets flere hundre år gamle historie. Dette ville de gjøre ved å tilby artikler av høy kvalitet skrevet og signert av eksperter. Sammen med det nye og større søkefeltet ga dette brukerne en tydelig vei fra hjemmesiden til leksikonartiklene.

Early sketches

Opprydningen og redesignet er et pågående arbeid. Derfor bestemte vi oss for at vi ikke skulle ha noen offisiell lansering, men heller utvikle leksikonet ‘på direkten’, så å si.

I tillegg hadde de samarbeidet med Senter for IKT i utdanningen og satt artiklene i sammenheng med IKT-studieprogrammet. De hadde jobbet med fokusgrupper for å finne de mest relevante og lesevennlige artiklene for skolebarn, og gjort en større, laboratoriebasert brukertest.

Tekstene er det viktigste i SNL. Den digitale utgaven måtte ikke være for ulik den trykte, og derfor ble det tatt i bruk skrifttyper og fargekombinasjoner som ligner dem i papirleksikonet. Prinsippet om inkluderende design sto sentralt helt fra begynnelsen av.

Videre var det viktig at designet fikk tydelige kontraster og at nettstedet skulle oppfylle AA-vurderingskriterier. Det at mobil- og nettbrettversjonen er tilpasset bruk med én berøring er en fordel for alle brukere.

DOGA

Tilgjengelighet er ikke noe du bare kan legge til i etterkant. Det må integreres helt fra starten av.

Bjarne Melgaard

Jeg avslo et tilbud om å jobbe med Chrome i Google for å kunne jobbe med SNL. Prosjektet ble et forbilde for lignende prosjekter internasjonalt, og for meg ble det et viktig vendepunkt i karrieren.

RESULTAT

SNL AS er Norges første heldigitale leksikonutgiver med 550 000 leste artikler hver dag. Artiklene er ikke lenger gammeldagse og vanskelige å finne, men oppdaterte og lette å finne via søkefunksjonen. Antall siteringer i mediene har økt, noe som viser at leksikonet har blitt en mer troverdig kilde, og både studenter, journalister og andre som skriver, bruker det aktivt. Tilbakemeldingene har gått fra kritiske til rosende, og styret og eierne er svært tilfredse. Det som begynte som en redningsaksjon har blitt til en livskraftig virksomhet.