Seminar: Hvordan lede systemendringer?

DOGA og Systemic Design Association (SDA) Norway inviterer til første samling i 2024 der vi sammen vil reflektere over hva som kreves for å initiere, gjennomføre og lede systemendringer. Arrangementet er fulltegnet. 

Dekorativt
Foto: Systemic Deisgn
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Dato
3. april 2024
Tid
Kl. 14.00 - 16.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Dette arrangementet er for alle, men særlig for dere som jobber med design og som er interessert i å skape endringer i komplekse systemer, og som ønsker å utvikle din egen tenkning rundt lederrollen når målet er å oppnå systemendringer.

Vi er veldig glade for å ha med oss Joseph Harrington som jobber med disse utfordringene. For tiden jobber han med kommune- og regiondirektører i Norge og deres rolle som ledere av systemendringer. Joseph vil dele sine tanker og noen ideer som vi vil diskutere og videreutvikle i mindre grupper.

Arrangementet er på engelsk og blir ikke strømmet.

Program

Kl. 14.00: Bli kjent

Kl. 14.15: Joseph Harrington deler ideer og refleksjoner om designledelse i offentlig sektor

Kl. 14.45: Diskusjon rundt bordene basert på innspill

Kl. 15.30: Joseph Harrington deler sine refleksjoner etter å ha vært rundt og lyttet på diskusjonene

Kl. 15.45: Informasjon om året RSD13 Symposium som arrangeres i Oslo i oktober 2024

Kl. 16.00: Vi beveger oss til et vannhull i nærheten av DOGA for mingling og uformell sammenkomst

SDA Norway er en del av det internasjonale nettverket Systemic Design Association.

Systems change leadership

DOGA and SDA Norway invite you to 2024’s first gathering where the aim is to reflect on what it takes to enable, sustain and lead systems change.

This event is for people who work with design to make changes in complex systems and want to develop their thinking around the role of leading such a change. We are happy to have Joseph Harrington with us who has worked with these issues previously. Currently, he is working with municipality and regional chief executives in Norway on leading systems change. Jo will share his thoughts and some ideas that we will discuss and develop in small groups.

The event is held in English.

The event will not be streamed

Where: DOGA, Mezzanine, Hausmanns gate 16
Date: Wednesday 3rd April 2024
Time: 14.00 - 16.00
Moderator: Victoria Batten

Program

  • Getting to know each other
  • Introduction by Joseph Harrington - Sharing ideas and reflections on design leadership across the public and social sectors (30 mins)
  • Table discussions & task based on speaker prompts
  • Joseph Harrington - Sharing reflections after listening to the discussions
  • About RSD 13 Symposium (October 2024)

Discussions, mingling and informal drinks

SDA Norway is part of the international network Systemic Design Association.