Gnist kompetanse: Steder og komplekse utfordringer

Hvordan kan man jobbe med et steds særegne og sammensatte utfordringer på en konstruktiv og fremtidsrettet måte? Dette vil være tema for det fjerde og siste nettseminaret i Gnist kompetanse.

System oriented design in Norway: driving_licence_gigamap_HALOGEN.jpeg

Kompleksitet er tema for det fjerde og siste nettseminaret i Gnist kompetanse 2024.

Foto: Halogen
Hvor

Digitalt over Teams

Dato
27. november 2024
Tid
Kl. 11.00 - 12.30

Gjennom fire nettseminarer høsten 2024 ønsker vi å inspirere norske kommuner og fylkeskommuner til å utfordre seg selv og relevante aktører i sine nabolag til å arbeide på nye måter, med nye metoder, nye verktøy og nye folk.

Dette er det fjerde og siste seminaret i rekken.

Meld deg på nettseminaret (Teams)

Seminarrekken er for deg som jobber i en kommune og som ønsker deg inspirerende faglig påfyll og innblikk i nye arbeidsmetoder, men som opplever å ha lite tid i hverdagen. Vi har her komprimert mange av DOGAs erfaringer med lokalsamfunnsutvikling inn i fire digitale seminarer. 

Vi håper seminarrekken vil motivere deg til å bli en pådriver for å tenke nytt om lokalsamfunnsutviklingen i din kommune, og vil allerede nå gi deg muligheten til å innta rollen.

Program for seminaret

Hvordan kan man jobbe med et steds utfordringer på en konstruktiv og fremtidsrettet måte? Dette vil være fokuset i det fjerde og siste nettseminaret i Gnist kompetanse 2024. 

Seminaret er todelt:

  • Del 1 består av fire faglige innlegg og en påfølgende panelsamtale med innlederne
  • Del 2 inkluderer gjennomgang av en anbefalt hjemmeoppgave og en påfølgende spørsmålsrunde der deltakerne kan snakke med panelet. 

Programmet vil oppdateres med paneldeltakere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.