DOGA på Arendalsuka: Gull, grønne skoger og levende lokalsamfunn – kan vi få alt?

DOGA og Siva inviterer til debatt om de nye, grønne industrietableringene. Hvordan sikrer vi at de ikke bare bringer med seg økonomiske gevinster og arbeidsplasser, men også kommer naturen og berørte lokalsamfunn til gode?

Kvinne går oppover en bakke omringet av rik vegetasjon. Piper fra industri skimtes i bakgrunnen.

Copenhill, et 41 000 m2 avfall-til-energianlegg med et urbant rekreasjonssenter og miljøopplæringssenter, er ett av ni forbildeprosjekter som presenteres i Dialogverktøy for grønne industrietableringer.

Foto: Laurian Ghinitoiu
Hvor

Samfunnsteltet, Arendal

Dato
15. august 2024
Tid
Kl. 12.30 - 13.30

Hele landet klargjøres nå for den grønne industrirevolusjonen. Industrien er ute og speider, kommunene flotter seg til og Regjeringen har lansert hele to veikart for grønne industrietableringer.

Men hvordan sikrer vi at det nye industrieventyret ikke bare bringer med seg økonomiske gevister og arbeidsplasser, men også kommer naturen og lokalsamfunnene som blir berørt til gode?

Dette er spørsmålene som stilles når DOGA og Siva – Selskapet for industrivekst inviterer til debatt på årets Arendalsuke. 

Arrangementet tar opp tema fra Dialogverktøy for grønne industrietableringer som ble overlevert Næringsdepartementet 2. mai. Verktøyet er utarbeidet på oppdrag fra regjeringen og satsingen Grønt Industriløft, og legger ril rette for en bedre dialog mellom kommuner og industrietablerere i den tidlige fasen av en industrietablering.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.