DOGA på Arendalsuka: Kan vi bygge oss til bedre folkehelse?

Hvordan bygger vi for bedre folkehelse, og hvem skal ta ansvaret for at folks nærmiljø bidrar til helse og livskvalitet? Bli med når DOGA, Fremsam og Tverga inviterer til debatt på Arendalsuka 12. august. 

Havnen i Arendal. Sommer, sjø, båter og blå himmel.
Foto: Hanna Arrestad, Arendalsuka
Hvor

Samfunnsteltet

Dato
12. august 2024
Tid
Kl. 12.30 - 13.30

De aller fleste av oss beveger oss for lite, og mange sliter med ensomhet og de helseproblemene som følger av det. Det er kostbart både for den enkelte og for samfunnet.

Vi vet at både bevegelse og møteplasser henger tett sammen med de bygde omgivelsene våre. Men hvordan bygger vi for bedre folkehelse? Bygger vi oss sykere, eller bygger vi oss friskere? Og hvem skal egentlig ta ansvaret for at folks nærmiljø bidrar til helse og livskvalitet?

DOGA, Fremsam og Tverga jobber alle med å utforske hvordan innsikt i folks hverdagsvalg kan bidra til mer fysisk aktivitet og sosiale møter i nærmiljøet. Vi er særlig opptatt av hvordan vi ved å koble designmetodikk og arkitektur kan øke folkehelseeffekten av det som bygges.

Nå inviterer vi til inspirasjon og debatt!

På dette arrangementet vil du få presentert viktige erfaringer og kunnskap om helsefremmende stedsutvikling, og bli inspirert av konkrete prosjekter – deriblant DOGA og Fremsams samarbeidsprosjekt Hverdagsreisen.

I tillegg blir det politisk debatt, med fokus på hvordan vi kan omsette kunnskap til handling med blant andre Gunnar Ridderstrøm, Forsker, NMBU, Institutt for by- og regionplanlegging.

Vi oppdaterer med debattdeltakere og program fortløpende.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.