Gnist kompetanse: Ditt bærekraftige lokalsamfunn

Hvorfor og hvordan bør din kommune jobbe for å sikre mer bærekraftig lokalsamfunnsutvikling? Det vil du lære om i de fire nettseminarene som utgjør årets Gnist kompetanse. Velkommen til det første seminaret i rekken!

Åseral kommune deltok i Gnist-programmet i 2022 – de ønsket å legge til rette for en mer bærekraftig utvikling av den populære hyttekommunen.

Foto: Åseral kommune
Hvor

Digitalt over Teams

Dato
4. september 2024
Tid
Kl. 12.00 - 13.30
Pris
Gratis

Gjennom fire nettseminarer høsten 2024 ønsker vi å inspirere norske kommuner og fylkeskommuner til å utfordre seg selv og relevante aktører i sine nabolag til å arbeide på nye måter, med nye metoder, nye verktøy og nye folk.

 Dette er det første seminaret i rekken.

Meld deg på nettseminaret (Teams)

Seminarrekken er for deg som jobber i en kommune og som ønsker deg inspirerende faglig påfyll og innblikk i nye arbeidsmetoder, men som opplever å ha lite tid i hverdagen. Vi har her komprimert mange av DOGAs erfaringer med lokalsamfunnsutvikling inn i fire digitale seminarer. 

Vi håper seminarrekken vil motivere deg til å bli en pådriver for å tenke nytt om lokalsamfunnsutviklingen i din kommune, og vil allerede nå gi deg muligheten til å innta rollen.

Program for seminaret

I første seminar har vi fokus på å bygge forståelse for hva som skal til for å skape berikende, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn.

Seminaret er todelt:

  • Del 1 består av fire faglige innlegg og en påfølgende panelsamtale med innlederne
  • Del 2 inkluderer gjennomgang av en anbefalt hjemmeoppgave og en påfølgende spørsmålsrunde der deltakerne kan snakke med panelet. 

Panelet i del 2 består av: 

  • Ingeborg Apall-Olsen, DOGA. Tema: Våre sammensatte lokalsamfunn
  • Kari Røynlid, Åseral kommune. Tema: Bærekraft som motor i lokalsamfunnsutvikling 
  • Katy Chada, Pir 2. Tema: Berikende omgivelser skapes sammen med innbyggerne
  • Sarah Prosser, Prosser Projects. Tema: Potensialet i inkluderende prosesser

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.