Gnist kompetanse: Forberedt på innovasjon?

Norske kommuner trenger nye verktøy for kunne håndtere de komplekse utfordringene de står overfor. I dette tredje nettseminaret i Gnist kompetanse får deltakerne kjennskap til metoder og verktøy fra design- og arkitekturfagene som vil kunne hjelpe dem i arbeidet – både på kort og lang sikt.

Andøy kommune deltok i Gnist-programmet i 2023. De ønsket å sikre at nye arbeidsplasser blir en styrke for lokalsamfunnet.

Hvor

Digitalt over Teams

Dato
6. november 2024
Tid
Kl. 13.00 - 14.30
Pris
Gratis

Gjennom fire nettseminarer høsten 2024 ønsker vi å inspirere norske kommuner og fylkeskommuner til å utfordre seg selv og relevante aktører i sine nabolag til å arbeide på nye måter, med nye metoder, nye verktøy og nye folk.

Dette er det tredje seminaret i rekken.

Meld deg på nettseminaret (Teams)

Seminarrekken er for deg som jobber i en kommune og som ønsker deg inspirerende faglig påfyll og innblikk i nye arbeidsmetoder, men som opplever å ha lite tid i hverdagen. Vi har her komprimert mange av DOGAs erfaringer med lokalsamfunnsutvikling inn i fire digitale seminarer. 

Vi håper seminarrekken vil motivere deg til å bli en pådriver for å tenke nytt om lokalsamfunnsutviklingen i din kommune, og vil allerede nå gi deg muligheten til å innta rollen.

Program for seminaret

I dette seminaret ønsker vi å øke deltakernes forståelse for hva det innebærer å jobbe med designmetodikk i en tidlig fase av en stedsutviklingsprosess. Hva kan design- og arkitekturkompetanse bidra med for å løse komplekse utfordringer i et lokalsamfunn og hvordan må kommunen tenke for at det skal kunne skje? 

Seminaret er todelt:

  • Del 1 består av fire faglige innlegg og en påfølgende panelsamtale med innlederne
  • Del 2 inkluderer gjennomgang av en anbefalt hjemmeoppgave og en påfølgende spørsmålsrunde der deltakerne kan snakke med panelet. 

Programmet vil oppdateres med paneldeltakere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.