Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designbransjen viser verdien av design

En hytte kan være et bygg,  men også tenkes som et møbel man kan gå inn i - eller en struktur vi kler på oss. En hytte er et intimt byggverk for korte og intense opplevelser – et stykke hyperarkitektur – som krever høy presisjon, ikke ulikt et møbel eller en sko. I sin enkleste forstand kan en hytte beskrives som skillet mellom det å være inne og det å være ute – en beskyttelse for vær og vind. Men en hytte kan også leses som en konstruksjon i landskapet som bærer fortellinger om både brukerne og opplevelsene som skal finne sted nettopp der.

Til forskjell fra en arkitekt, så er brukeren og menneskekroppen utgangspunktet og den definerte ”tomten” som man navigerer etter når en ny hytte skal designes.

Omsetningen gikk til værs

Min oppgave var å bidra gjennom design til at Rindalshytter skulle gå fra å være en liten lokal aktør til å bli en markant regional og nasjonal aktør. Siden arbeidet ble startet i 2009 har omsetningen til produsenten økt med over 200 prosent og den designede modellserien Lysthus representerer i dag over 80 prosent av omsetningen til bedriften.  Rindalshytter fikk en markant differensiering fra andre hytteleverandører og skiftet fra hyttemodeller til hyttekolleksjoner åpnet opp for en annen brukertilnærming – der man ikke må finne en definert modell som passer, men finner et egnet uttrykk som deretter kan tilpasses behov og tomt.

Illustrasjon av en moderne trehytte, inspirert av tradisjonelle hytter. Den ligger innunder en fjellside, i forgrunnen beiter noen sauer.
Etter en grundig analyse av brukernes behov og ønsker tilbyr Rindalshytter nå hyttemodeller som ivaretar tradisjonelle aspekter, samtidig som de har et moderne uttrykk.

Tilbake til fremtiden. Rindalshytters bestilling var å skissere opp muligheter for å introdusere hytter med et mer moderne uttrykk i deres sortiment. Estetiske analyser og strategiske betraktninger rundt bedriften og markedet resulterte i det taktiske grepet å se like mye bakover som fremover i utviklingen av en nyfortolkning av det enkle saltak-huset. 

Designet for opplevelse

Med fokus på brukeropplevelser i og omkring hyttene ble det utviklet konsepter som artikulerte romdannelser mellom inne og ute for å skape følelsen av nærhet til naturen. Alle gangarealer ble tatt bort til fordel for lyse, åpne og sentrale oppholdsrom og introverte lune soveavdelinger. Byggene har fått et lavmælt og introvert uttrykk som harmonerer med andre typer bygg vi er vant til å se ute i kulturlandskapet og naturen.      

Bedrift: Rindalshytter
Prosjekt: Lysthus, Langhus og Småhus
Designer: Ole Petter Wullum